Evaluering av potensialet for bærekraftig rehabilitering av bygninger – NS-EN 17680

Standarden NS-EN 17680 gir en evalueringsmetode for å avdekke gapet mellom behov og krav på den ene siden, og bygningens tilstand på den andre. Standarden vil kunne bidra til å bevare eksisterende bygninger og på den måten bidra til å redusere klimagassutslipp.

Bygg med stillas
Foto: Istock

NS-EN 17680:2023 ​ Bærekraftige byggverk - Evaluering av potensialet for bærekraftig rehabilitering av bygninger​, er nyttig for både de som eier bygg og for brukere av bygg.

Den europeiske arbeidsgruppen som har utviklet standarden har hatt norsk ledelse og sekretariat.

Kartlegge muligheter

Dette vil kunne bidra til å kartlegge muligheter for bygningen. Evalueringsmetoden tar for seg bygningens konstruksjon, tekniske egenskaper og muligheten for å tilpasse og endre bygningen til å møte fremtidens behov. Den ser også på sosiale aspekter som inneklima, klimatilpasning, universell utforming og brukervennlighet.

​​Rehabilitere istedenfor å rive

Standarden gir en evalueringsmetode for å kartlegge hva som er muligheter og hva som mangler for at bygningen skal dekke behovet til brukerne og være i tråd med krav. Den er et nyttig verktøy for å legge grunnlaget for en bygnings livsløp. Rehabilitere eksisterende bygninger istedenfor å rive og bygge nytt vil kunne bidra til reduserte klimagassutslipp. ​

Relevante standarder

Se alle produkter