Kontraktsstandarder – tjenester

Tjenestesektoren er en viktig sektor for Standard Norge, og vi er i ferd med å utarbeide en rekke nye kontrakter og blanketter for dette området. Vi har laget kontraktsstandarder for renholdstjenester, innsamling og transport av avfall, vakt- og sikkerhetstjenester og brukerstyrt personlig assistanse.

Relevante fagsider:

Renholdstjenester

NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold er en standard som kan brukes for å inngå kontrakter om utførelse av renhold. Standarden er utviklet for kontraktsforhold der en leverandør skal påta seg fast renhold i en gitt periode hos en oppdragsgiver. Standarden kan også brukes i kontraktsforhold mellom leverandøren og eventuelle underleverandører. Komiteen SN/K 054 Renhold står bak denne standarden.

Les mer om NS 8431

Innsamling og transport av avfall

Standarden NS 9430 skal regulere kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling og transport av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden retter seg særlig mot kommuner og andre oppdragsgivere som skal kontraktsfeste innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag. Følger opp forskriftskrav innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag.

Forskrift om offentlige anskaffelser slår fast at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. NS 9430 er utarbeidet nettopp med tanke på å være en slik standard. Standarden er harmonisert med andre kontraktsstandarder, spesielt knyttet til byggebransjen.

Les mer om NS 9430

Vakt- og sikkerhetstjenester

NS 8434 Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester angir kontraktsbestemmelser som skal brukes i kontrakter mellom oppdragsgivere og leverandører om manuelle vakt- og sikkerhetstjenester.

NS 8434 gir blant annet regler om kontraktsperiode, betaling, krav til utførelse og internkontroll, bruk av underleverandører, vederlagsjustering, opphør og heving av kontrakten.

SN/K 277 Standardkontrakt for vakt- og sikkerhetstjenester er navnet på komiteen som står bak denne standarden.

Les mer om NS 8434

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standarden NS 8435 sikrer ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og at brukerne får den assistansen som de har krav på.

I tillegg til selve standarden har vi utgitt to blanketter som kan benyttes ved kontraktsinngåelse.

Les mer om NS 8435

Kontaktpersoner

  • Sofie Ivara Nicolaissen

    Sofie Ivara Nicolaissen

    Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
  • Salg / Sales

    Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00