Norsk Standard for callsenter – NS 8436

Standarden for callsentertjenester er utviklet etter ønske fra sentrale aktører om å få standardiserte løsninger på tjenestene til et kundesenter. Ved å bruke standarden får man regulert alle forhold som ligger til grunn for samarbeidet mellom leverandør og oppdragsgiver.

Standarden NS 8436 Alminnelige kontraktsbestemmelser for callsentertjenester, er ment bruk i kontraktsforhold der en leverandør leverer callsentertjenester i en gitt periode til en oppdragsgiver.

Standarden regulerer det overordnede forhold som ligger til grunn for samarbeidet mellom partene, og omfatter både inngående og utgående tjenester. Standardiserte løsninger, som denne standarden representerer, gir forutsigbarhet og forenkling både for oppdragsgiveren og leverandøren.

Viktigst vil standarden være når en ekstern oppdragsgiver skal levere slike tjenester, men noe av innholdet kan også være av interesser når egne ansatte driver kundesenteret.

Relevante standarder

Se alle produkter