Vakt- og sikkerhetstjenester

Det finnes flere standarder til bruk ved avtaler om levering av driftstjenester/fasilitetstjenester. De gjelder for både privat og offentlig sektor og uavhengig av om det benyttes interne eller eksterne leverandører.

For vakt- og sikkerhetstjenester finnes det følgende relevante standarder: