Bevaring av kulturminner – Anskaffelse av bevaringstjenester og -arbeid

NS-EN 17429 beskriver prinsippene, prosessene og beste praksis for anskaffelse av konserveringstjenester for kulturminner. Dette kan omfatte enhver konserveringshandling eller ethvert konserveringstiltak.

Ved bevaring av kulturminner er det ofte nødvendig å engasjere konservatorer, konserveringsinstitusjoner eller -bedrifter eller andre kontraktører til en avtalt pris til å utføre tjenestene eller deler av dem. Anskaffelse av konserveringstjenester krever relevant teknisk og prosedyremessig kunnskap. Selv om det finnes rammeverk, forskrifter, standarder, prosedyrer og ordninger for offentlig anskaffelse på institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt nivå, er de sjelden tilstrekkelige for å veilede oppdragsgiver til å ta velbegrunnede beslutninger, spesielt når det gjelder de ofte kompliserte utfordringene som er knyttet til kulturhistoriske objekter.

Basert på beste praksis

Formålet med NS-EN 17429 Bevaring av kulturminner – Anskaffelse av bevaringstjenester og -arbeid, er å gi anbefalinger basert på beste praksis. Sammen med NS-EN 16853 Bevaring av kulturminner – Konserveringsprosess – Beslutningstaking, planlegging og gjennomføring, beskriver NS-EN 17429 de viktige stadiene i anskaffelse som vil gi resultater, både når det gjelder kulturminneverdien av objektene og behovene til interessentene.

NS-EN 17429 er ment å skulle leses sammen med relevante forskrifter som dekker anskaffelse, og er teknisk spesifikt for bevaring av kulturminner. Standarden er ikke ment å skulle overstyre eller være i konflikt med europeisk og nasjonal lovgivning som dekker anskaffelse.

Standarden er ment å brukes av:

  • Oppdragsgivere for konserveringstjenester (for eksempel forvaltere, offentlige personer eller privatpersoner, samlingsinstitusjoner, konserveringsspesialister, organisasjoner som samler inn penger til konservering, osv.)
  • Enkeltpersoner og foretak som ønsker å utføre konserveringstjenester

NS-EN 17429

Se alle produkter

Standarder for bevaring av kulturminner

Se alle produkter