Emballasje

Emballasje skal omslutte, beskytte, håndtere, levere og presentere en vare. Emballasje skal oppfylle et betydelig antall krav, funksjonelle så vel som juridiske. For å konkretisere kravene til forskjellige aspekter ved emballasje har vi utarbeidet standarder som beskriver kravene og hvordan man kan måle at kravene oppfylles.

drikkekartonger på hylle

Følgende aspekter ved emballasje er viktig:

  • Dimensjoner
  • Volum
  • Merking
  • Ytelse
  • Forbrukersikkerhet
  • Miljøvennlighet
  • Prøvingsmetoder

Europeisk komité

Emballasjemiljøet i Norge har prioritert å følge det standardiseringsarbeidet som foregår i regi av den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 261 Packaging.

Komiteens hovedarbeidsområder er utarbeidelse og vedlikehold av standarder for å redusere emballasjeavfall. Dette er for å konkretisere EUs direktiv om emballasje og emballasjeavfall, 94/62/EC.

Komiteen arbeider også med emballasje for personer med særskilte behov. Dette gjelder for eksempel åpne/lukkemekanismer, merking for synshemmede og barnesikring. I tillegg er komiteen engasjert i emballasje av ulike materialtyper, emballasje for farlig gods, måling av volum og tilpasning mellom åpning på emballasje og lokk.

Relevante standarder

Se alle produkter

Se alle produkter