Hvordan kan du påvirke?

Det er flere måter å påvirke hva som skal standardiseres og innholdet i standardene. Du kan foreslå en ny standard, du kan delta i en standardiseringskomité og du kan gi dine innspill når en standard er på høring.

Slik kan du påvirke

Kurs i standardisering

Kan du tenke deg å delta i utviklingen av standarder? Vi tilbyr kurs som gir grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

Les mer og meld deg på