Vibrasjoner

Standardiseringen på vibrasjoner omfatter terminologi, målinger av vibrasjoner i bygninger, vibrasjonsklassifisering av bygninger, vibrasjonspåvirkning på mennesker, målinger i ytre miljø, på arbeidsplasser, prøving av utstyr og vern mot vibrasjoner. Målinger utføres for kontroll av bygningstekniske vibrasjonsforhold, krav til arbeidsmiljø og ytre miljø i nasjonale forskrifter og regelverk.

Standardiseringen foregår nasjonalt, globalt (ISO) og i Europa (CEN). Den nasjonale standardiseringen omfatter hovedsaklig utarbeidelse av standarder som er utviklet for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk innen bygningstekniske forhold og ytre miljø.

Den viktigste standarden som er tilknyttet byggteknisk forskrift er vibrasjonsklasser for bygninger, NS 8176. Den inneholder også en målemetode for vibrasjoner fra landbasert transport. Hvordan målingene utføres, er avgjørende for hva slags grenseverdier for vibrasjoner man skal ha i praksis. NS 8176 ble revidert og er utgitt i ny utgave i 2017 på norsk og i 2018 på engelsk, les mer under vibrasjonsklasser.

Referansestandarder til byggteknisk forskrift med veiledning er gitt under Standarder for byggfag.

Oppfølging i Norge av det nasjonale, europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med den norske speilkomiteen for vibrasjoner og støt (SN/K 002).

Europeiske standarder

Måling og vurdering av vibrasjoner i arbeidsmiljø i henhold til krav i nytt regelverk er i fokus både i Norge og i Europa. Dette henger sammen med utarbeidelse og revisjon av EU-direktiver. Aktuelle europeiske standarder for helkroppsvibrasjoner og hånd-armvibrasjoner er utgitt på norsk.

Den europeiske standardiseringen innenfor vibrasjoner er konsentrert om vibrasjonspåvirkning på mennesker. Dette er komiteen CEN/TC 231 sitt ansvarsområde. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres også i stor grad av CEN. Det er aktiv norsk deltakelse i mange arbeidsgrupper på vibrasjonsområdet.

Internasjonale standarder

Den internasjonale standardiseringen innenfor vibrasjoner er konsentrert om:

 • CEN/TC 231 Mekaniske vibrasjoner og støt
 • ISO/TC 108 Mekaniske vibrasjoner og støt (inkl. krav til vibrasjonsmåleutstyr)
 • ISO/TC 108/SC 2 Vibrasjoner på maskiner, kjøretøy og konstruksjoner
 • ISO/TC 108/SC 4 Vibrasjonspåvirkning på mennesker
 • ISO/TC 108/SC 5 Maskinvibrasjoner og maskinovervåkning
 • ISO/TC 108/SC 6 Vibrasjon og støt genererende utstyr (observatørstatus)

Norske eksperter deltar i ca. 15 arbeidsgrupper i ISO på vibrasjonsområdet.

Standarder for maskinovervåking og vibrasjoner på maskiner utarbeides hovedsaklig i komiteen ISO/TC 108 og dens underkomiteer. Standardene inneholder målemetoder med beskrivelse av instrumentering, innsamling, prosessering og presentasjon av data, analyser, diagnostikk og prognostikk, mv. ISO-standarder blir også brukt som referansestandarder i henhold til maskindirektivet. Når en ISO-standard vedtas og samtidig utgis som en mandatert europeisk standard (EN ISO) får den et europeisk tillegg med henvisning til relaterte direktiver og krav.

Lenke til oversikt over harmoniserte standarder

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Anders Hella Bjerke

  Anders Hella Bjerke

  Prosjektleder 902 84 184
 • Sofie Ivara Nicolaissen

  Sofie Ivara Nicolaissen

  Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

NS 8141

Se alle produkter

NS 8176

Se alle produkter

SN-CEN/TR 15350

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter