Standarder for byggfag

Se oversikt over standarder tilpasset forskjellige byggfag. Du vil blant annet finne referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17, relevante standarder for rådgivende ingeniører RIB, RIE, RIV og flere andre fagområder.

Fem kraner på en byggeplass
Foto: Standard Norge