Standarder for byggfag

Her finner du oversikter over standarder tilpasset forskjellige byggfag. Du vil blant annet finne referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17, relevante standarder for rådgivende ingeniører RIB, RIE, RIV og flere andre fagområder.

Fem kraner på en byggeplass
Foto: Standard Norge

Finn relevante oversikter i menyen til denne siden.