Vurdering av eksponering for håndoverførte vibrasjoner

SN-CEN/TR 15350 gir retningslinjer for å estimere og dokumentere daglig vibrasjonseksponering som skyldes bruken av kraftdrevne håndholdte verktøy og håndstyrte maskiner på arbeidsplasser. Den tekniske rapporten er tilgjengelig på norsk.

For å gjøre gode vurderinger av eksponering av arbeidstakere er det viktig å ha en oppfatning om begrensningene av forskjellige informasjonskilder for vibrasjon. Vibrasjonsverdier som brukes i vurderingen, skal være representative for maskinbruken.

Den tekniske rapporten hjelper til å vurdere, hindre eller redusere muligheter for helseskader forårsaket av hånd-armvibrasjoner ved å planlegge valg og innkjøp av verktøy og maskiner som gir lav risiko for helseskader. Valg av utstyr på denne måten kan også gjøre at det mulig å bruke maskiner og utstyr lengre tid av gangen.

Identifiserer risiko for vibrasjonsskader

SN-CEN/TR 15350 beskriver hvordan man kan finne frem vibrasjonsdata fra produsenter eller andre steder. Dersom vibrasjonsdata ikke er mulig å fremskaffe, kan det være nødvending å måle vibrasjoner. Dataene brukes igjen i beregning av hvor mye vibrasjonsbelastningen er i løpet av en arbeidsdag. Dette avhenger av typen maskin eller verktøy, og hvor lenge arbeidstaker bruker verktøy/maskin i løpet av arbeidsdagen.

Resultater kan brukes til å identifisere risiko for vibrasjonsskader, forebygge og gjøre tiltak om hvordan man kan redusere eller begrense skadepotensialet og unngå skader.

Målgruppen for SN-CEN/TR 15350 er yrkeshygienikere (medlemmer av NYF), HMS-medarbeidere i bedrifter, bygg- og anleggsbedrifter som bruker håndholdte verktøy og håndstyrte maskiner (relatert til maskindirektivet), offshore-bedrifter og bedriftshelsetjenester.

Den tekniske rapportens fulle navn er SN-CEN/TR 15350 Mekaniske vibrasjoner — Retningslinjer for vurdering av eksponering for håndoverførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon, inklusive informasjon fra maskinprodusenter.

Les mer om vibrasjonsverdier for produkter

Les mer om vibrasjonsbelastning på arbeidsplassen

SN-CEN/TR 15350

Se alle produkter