Tilstandsovervåking av vannkraftmaskiner

Standardene er frivillige å bruke med mindre de er knyttet til regelverk eller kontraktsforhold. Man kan også bruke deler av eller hele standarder.

Det har vært høy aktivitet innen tilstandsovervåking av vannkraftmaskiner i de siste årene. Det er flere standarder under utvikling, bl.a. for forvaltning av anlegg og verdier.

Det er utarbeidet internasjonale standarder blant annet på følgende:

  • Oppbygging av datasystemer for tilstandsovervåking
  • Generell innføring i planlegging, implementering og bruk av tilstandskontrollsystem for vannkraftmaskiner
  • Strategi for tilstandsovervåking, informasjon om kost-nytte analyser og risikovurderinger
  • Oversikt over feilmoder og overvåkingsmetoder for vannkraftaggregater
  • Vibrasjoner ved turbinen
  • Sensorer for vibrasjoner og plassering av disse for måling av akselkast og vibrasjoner
  • Diagnostikk av vannkraftmaskiner ved hjelp av vibrasjonsmålinger