Risiko

Risiko er en nødvendig del av virksomheten, og i en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for enhver organisasjon.

Mange mennesker i en gummibåt på elverafting
Foto: iStock

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Risikoer som påvirker organisasjonen din kan få konsekvenser for omdømme, økonomiske resultater, og for oppfølging av miljø-, sikkerhets- og samfunnsmessige forhold.

Relevante fagområder

Risikovurdering

NS 5814 Krav til risikovurdering stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess. Standarden beskriver også risikovurderingens plass i risikostyring og faktorer som påvirker planlegging og gjennomføringen av risikovurderinger. Dette gjelder for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.

Les mer om NS 5814

Risikovurdering av anleggsarbeid

NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid etablerer krav til hva en risikovurdering av utførelsen av anleggsarbeid skal inneholde for å oppfylle de krav som ligger i HMS-lovgivningen og andre relevante lover og forskrifter. NS 5814 er overordnet og generell, mens NS 5815 er fagspesifikk for anleggsarbeid og er utarbeidet for å gi tilstrekkelig veiledning for å kunne utføre risikovurderinger for ulike anleggsarbeid.

Les mer om NS 5815

Risikovurdering av brann i byggverk

NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk tar for seg risikovurdering i hele byggverkets livssyklus med fokus på brannsikkerhet for alle typer byggverk på land.

Les mer om NS 3901

Risikostyring

Den internasjonale standarden ISO 31000 Risikostyring omhandler krav til risikovurderinger, og er et hjelpemiddel for bedriftene for å kunne ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko. Standarden stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess.

Les mer om ISO 31000

Risikostyring av reiser

ISO 31030 Risikostyring av reiser gir veiledning om vurdering av risikofaktorer knyttet til reiser og hvordan man kan utvikle planer for å håndtere og kommunisere dem.

Les mer om ISO 31030

Samfunnssikkerhet

Standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner og spesifiserer krav og retningslinjer til prosesser og tjenester innenfor området samfunnssikkerhet. Det finnes en rekke norske og internasjonale standarder innenfor samfunnsikerhet, beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger og kontinuitetsledelse.

Les mer om standarder for samfunnssikkerhet og kontinuitetsledelse

Krav til risikovurderinger

Se alle produkter

Risikovurdering av anleggsarbeid

Se alle produkter

Risikovurdering av brann i byggverk

Se alle produkter

Risikostyring

Se alle produkter

Risikostyring av reiser

Se alle produkter

Terminologi

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter