Risiko

Risiko er en nødvendig del av virksomheten, og i en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for enhver organisasjon.

Mange mennesker i en gummibåt på elverafting
Foto: iStock

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Risikoer som påvirker organisasjonen din kan få konsekvenser for omdømme, økonomiske resultater, og for oppfølging av miljø-, sikkerhets- og samfunnsmessige forhold.

Risikovurdering

NS 5814 Krav til risikovurdering stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess. Standarden beskriver også risikovurderingens plass i risikostyring og faktorer som påvirker planlegging og gjennomføringen av risikovurderinger. Dette gjelder for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.

Les mer om NS 5814

Risikovurdering av anleggsarbeid

NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid etablerer krav til hva en risikovurdering av utførelsen av anleggsarbeid skal inneholde for å oppfylle de krav som ligger i HMS-lovgivningen og andre relevante lover og forskrifter. NS 5814 er overordnet og generell, mens NS 5815 er fagspesifikk for anleggsarbeid og er utarbeidet for å gi tilstrekkelig veiledning for å kunne utføre risikovurderinger for ulike anleggsarbeid.

Les mer om NS 5815

Risikovurdering av brann i byggverk

NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk tar for seg risikovurdering i hele byggverkets livssyklus med fokus på brannsikkerhet for alle typer byggverk på land.

Les mer om NS 3901

Risikostyring

Den internasjonale standarden ISO 31000 Risikostyring omhandler krav til risikovurderinger, og er et hjelpemiddel for bedriftene for å kunne ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko. Standarden stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess.

Les mer om ISO 31000

Risikostyring av reiser

ISO 31030 Risikostyring av reiser gir veiledning om vurdering av risikofaktorer knyttet til reiser og hvordan man kan utvikle planer for å håndtere og kommunisere dem.

Les mer om ISO 31030

Samfunnssikkerhet

Standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner og spesifiserer krav og retningslinjer til prosesser og tjenester innenfor området samfunnssikkerhet. Det finnes en rekke norske og internasjonale standarder innenfor samfunnsikerhet, beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger og kontinuitetsledelse.

Les mer om standarder for samfunnssikkerhet og kontinuitetsledelse

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Alexandra Haukaas

  Alexandra Haukaas

  Prosjektleder 412 53 179
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Krav til risikovurderinger

Se alle produkter

Risikovurdering av anleggsarbeid

Se alle produkter

Risikovurdering av brann i byggverk

Se alle produkter

Risikostyring

Se alle produkter

Risikostyring av reiser

Se alle produkter

Terminologi

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud

Kurs i NS 5814 Krav til risikovurderinger

Dette kurset vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering, og du får en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen basert på eksempler.

Les mer og meld deg på

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring

Kurset går gjennom prinsipper, rammeverk og prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte.

Les mer og meld deg på

Kurs i NS 5840 Beredskapsvurdering

Lær å håndtere uønskede hendelser – trinn for trinn – med kurs i NS 5840 Beredskapsvurdering.

Les mer og meld deg på