Kurs

Kurs i NS 5840 Beredskapsvurdering

Lurer du på hvordan du best kan gjennomføre beredskapsvurderinger og -analyser som del av et systematisk beredskapsarbeid? Dette kurset tar deg igjennom alle de ulike trinnene med utgangspunkt i NS 5840 Beredskapsvurdering.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Jonas Eriksen
5 800,-

Arbeidet med samfunnssikkerhet bidrar til å beskytte mot farer og redusere tap av verdier. Siden uønskede situasjoner vil forekomme, vil det alltid være behov for beredskap – som innebærer å håndtere en uønsket hendelse, situasjon eller krise gjennom planlegging, planer, ressursbruk, kompetanse og kapabilitet.

Systematisk beredskapsarbeid er viktig for å sikre at beredskapsløsninger er tilpasset identifisert risiko og ivaretar nødvendig håndtering av uønskede situasjoner. Beredskapsvurderinger er en sentral del av et systematisk beredskapsarbeid og kan for eksempel bidra til:

 • bedre forståelse av hva beredskap innebærer
 • avklaring og konkretisering av forventninger, mål og krav innen beredskap
 • risikotilpasset beredskap
 • dimensjonering av beredskap
 • beslutningsgrunnlag for valg av beredskapsløsninger
 • styring og kontroll med beredskap
 • håndtering av usikkerhet, sårbarhet og pålitelighet
 
Standard Norge har utarbeidet NS 5840 Beredskapsvurdering som hjelp til god praksis ved gjennomføring av beredskapsvurderinger og analyser. Standarden gir retningslinjer for beredskapsvurdering med hovedvekt på planlegging, gjennomføring og rapportering av beredskapsanalyser. Standarden er utarbeidet med tanke på at den kan sees i sammenheng med andre standarder, for eksempel NS 5814, NS 5832 og NS ISO 31000. Tilnærmingen i standarden kan anvendes av alle typer organisasjoner, både private, offentlige og frivillige, samt tilpasses ulike formål og omfang.
 

Mål for kurset

Kurset inkluderer begreper, terminologi og prosess for beredskapsvurdering og analyse og gir en innføring i god praksis for planlegging, gjennomføring og oppfølging av beredskapsvurderinger. 
 
Du får en innføring i:
 
 • Terminologi og begrepsbruk
 • Systematisk beredskapsarbeid
 • Refleksjon rundt beredskapsvurdering med bruk av praktiske oppgaver
 • Prosess for beredskapsvurdering, herunder:
  • Bestemme kontekst for beredskapsvurdering
  • Identifisere beredskapssituasjoner
  • Analysere beredskap
  • Evaluere beredskapsløsninger
  • Dokumentere og implementere beredskapsløsninger
  • Kommunikasjon og konsultasjon
  • Overvåking og gjennomgang
 

Læringsutbytte

 • Du får kunnskap om og forståelse for begreper og terminologi knyttet til beredskapsvurderinger og analyser
 • Du blir kjent med prosess for beredskapsvurdering og analyse
 • Du får bedre forståelse for hvorfor og hvordan beredskapsvurdering vil være et nyttig verktøy i din organisasjon
 • Du blir i stand til å vurdere kvaliteten i beredskapsvurderinger
 • Du blir bedre i stand til å anvende beredskapsvurderinger og analyser i praksis
 

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset personer som arbeider med beredskap i private, offentlige og frivillige organisasjoner. Kurset kan også være nyttig for deg som har behov for bestillerkompetanse knyttet til beredskapsvurderinger og analyser, eller for deg som ønsker oppdatert kunnskap og kompetanse basert på den nye standarden. 
 

Forkunnskap

Du trenger ingen særskilte forkunnskaper om temaet for å oppnå godt utbytte av dette kurset.
 

Kursholder

Jonas Eriksen er ansatt i Proactima AS som konsulent innen beredskap og krisehåndtering. Han har over 25 års erfaring med arbeid relatert til beredskap og krisehåndtering i både private og offentlige virksomheter. Jonas er en etterspurt fagressurs innen krise og beredskapsledelse og han har i en årrekke undervist på flere utdanningsinstitusjoner i Norge. Han er forfatter av bøkene «Krise og beredskapsledelse: Teamtrening» og «Beredskapsanalyse». Jonas har ledet arbeidsgruppen som utarbeidet standarden NS 5840 Beredskapsvurdering i regi av Standard Norge, og han bidrar aktivt i utarbeidelse av internasjonale standarder innen beredskap og kriseledelse.
 

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 5840?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs