Kurs

Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse

De fleste organisasjoner, uansett bransje, må forholde seg til at noen kan ønske å skade virksomheten. Dette kan dreie seg om alt fra vinningskriminelle til statlige aktører med ubegrensede ressurser. Sikringsrisiko bør derfor være en del av risikostyringen og inngå i virksomhetens risikobilde.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Gunnar Hauland
5 800,-

Kurset tar for seg krav til sikringsrisikoanalyse som er en del av en helhetlig tilnærming til å forstå og håndtere risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger.
Det vil i tillegg handle om fysisk sikring, personellsikring og digital sikkerhet. Relevante lover og forskrifter, ledelsesstandarder, samt andre relevante standarder som adresserer vurdering av verdi, trussel og sårbarhet vil også bli berørt
Kurset er et heldagskurs og inneholder teori, gruppearbeid og diskusjoner i plenum.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs skal deltagerne skal ha grunnlag for å arbeide med sikringsrisiko på et grunnleggende nivå, som å gjennomføre enkle sikringsrisikoanalyser.

Målgruppe

Kurset er for alle som involveres i analyser og vurderinger av sikring. Kursets innhold er uavhengig av sektor, bransje, faglig bakgrunn og deltagernes nivå i egen organisasjon.

Forelesere

Forelesere på kurset er fagpersoner og erfarne kursledere fra firmaet Safetec AS, et rådgivningsmiljø innen risikostyring og samfunnssikkerhet. Det er tre ressurser som alternerer som forelesere på kurset:
 

Gunnar Hauland, Sjefrådgiver i Safetec

Gunnar Hauland har doktorgrad i psykologi og spesialfag i informasjonsrett. Gunnar har omfattende erfaring fra anvendt forskning, bedriftsrådgivning og kompetansestyring. Han er dedikert til å gi risikobasert beslutningsstøtte om menneskelig ytelse i systemer og organisasjoner, slik at sikkerhet og sikring ivaretas.
Gunnar bistår næringsliv og offentlig forvaltning innen styring av operasjonell risiko og forbedring av organisasjonskultur. Han har bred prosjekterfaring fra virksomheter som forvalter kritiske samfunnsfunksjoner, bl.a. transport, olje/gass, finans og tilsynsmyndigheter. 
Han har publisert og holdt foredrag internasjonalt. Gunnar holder kursene i risikostyring (ISO 31000) for Standard Norge og han er ISO 27001-sertifisert.
 

Jens Christian Holst, Spesialrådgiver i Safetec

Jens Christian har omfattende erfaring innen risiko- og sikkerhetsstyring, både i forhold til tilsiktede og utilsiktede hendelser, fra en rekke forskjellige bransjer, men med hovedvekt ulik industri og offentlig forvaltning. 
Han har bred erfaring med risiko og beredskapsanalyser, krise og beredskapsledelse, styringssystemer for sikring, sikkerhet og kvalitet, og analyser inn pålitelighet- og barrierestyring. Erfaringen omfatter også utviklingen av regelverk og veiledere innenfor lov om nasjonal sikkerhet, samt rådgivning til virksomheter og offentlige organer. 
Jens Christian har bidratt i utvikling av kurs i ISO 31000 og deltar i Norsk Standard sitt standardiseringsarbeid innen sikring (NS/K296), og er medlem i Næringslivets sikkerhetsråd. Jens Christian er ISO 27001-sertifisert.
 

Christina Thingvold, Seniorrådgiver i Safetec

Christina har en master i Arbeids- og Organisasjonspsykologi med hovedvekt på sikkerhet, sikring og beredskap. Masteroppgaven handlet om menneskelige faktorer i informasjonssikkerhet.
I Safetec har Christina jobbet med ulike prosjekter innenfor sikring og beredskap, i alt fra risikostyring, sikring- og beredskapsanalyser, utarbeidelse og revisjon av planverk, reviewer av gjennomførte analyser og pågående sikringsarbeid. 
Christina har solid erfaring med risiko-, og sikringsrisikoanalyser og har også erfaring fra etterretning og etterretningsanalyse fra Forsvaret. Christina er ISO 27001-sertifisert. Hun har i tillegg over ti års erfaring som kunstnerisk leder, pedagog, kurs- og foredragsholder. 
 

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 5832?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs