Bygningsautomasjon – ITB

Sentralt innenfor "Riktig med en gang" er de tre standardene NS 6450, NS 3935 og NS-EN 15232. Eiendomsutviklere, byggherrer, prosjektledere, driftsansvarlige, rådgivere og leverandører av tekniske installasjoner, får med disse tre standardene det rette verktøyet til å få det “Riktig med en gang”.

Bygningsarbeidere som bøyer seg over en PC
Foto: AdobeStock

Dersom tankegangen med «Riktig med en gang» blir realisert i alle ledd i byggenæringen, vil byggherrene få mer ut av investeringene, sikre at den forventede funksjonaliteten faktisk blir levert og fungerer, samt at de tekniske anleggene samhandler. For private aktører er et velfungerende integrert teknisk anlegg en forutsetning for å være konkurransedyktig i markedet.

NS 6450

De viktigste og mest avanserte tekniske anleggene prøvedriftes etter reglene i NS 6450 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner.

NS 3935

Gjennomføringen eller installasjonen av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) bør skje ved bruk av NS 3935.

NS-EN 15232

Som byggherre får du løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg med NS-EN 15232. Vår veiledning til standarden gir en innføring i standarden og konkrete eksempler.

I tillegg finnes flere relaterte standarder for ITB, drift og bygningsautomatisering.

Kurs i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

Vi tilbyr kurs i NS 3935, NS 6450 og NS 6460 for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), idriftsetting og prøvedrift.

Se vårt kurstilbud

NS 6450

Se alle produkter

NS 3935

Se alle produkter

NS 6460

Se alle produkter

NS 3420-YB

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter