Drift av tekniske bygningsinstallasjoner – NS 6460

NS 6460 bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner.

Drift av tekniske bygningsinstallasjoner gjelder hele byggets levetid – og utgjør en stor del av kostnadene som settes av til bygningen som helhet. NS 6460 definerer mål for drift av de tekniske bygningsinstallasjonene, og aktiviteter for hvordan disse kan oppnås.

Svarer på bransjens behov

Forvaltningen av byggene kan i dag være under god kontroll ved at man har flere standarder og gode WEB-verktøy for oppfølging. Men bransjen har vært tydelig på at det er et behov for mer presise bestemmelser og veiledninger for drift av de tekniske installasjonene med fokus kun på drift og vedlikehold – ikke forvaltning og administrasjon.

NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner er utviklet for å gi driftsorganisasjonene et verktøy for systematikken som kreves for å oppnå verdibevarende drift og vedlikehold.

Standarden er også et verktøy for å dokumentere viktigheten av at det settes av tilstrekkelig økonomiske og personellmessige ressurser for drift og vedlikehold av de tekniske installasjonene. Ikke minst vil ledelsen og økonomiavdelingen ofte dra nytte av en slik innsikt. Det understrekes i standarden med viktigheten av at drift og vedlikehold er involvert så tidlig som mulig, både ved nybygg og renovering av bygg. Det er driftspersonellet som har førstehånds kjennskap til forhold som forenkler og muliggjør effektiv drift.

Riktig med en gang

Det er et gjennomgående problem at ulike aktører i et byggeprosjekt ikke snakker ordentlig sammen, noe som ofte fører til store problemer med funksjonaliteten av bygget i etterkant.

Dersom tankegangen med «Riktig med en gang» blir realisert i alle ledd i byggenæringen, vil byggherrene få mer ut av investeringene, sikre at den forventede funksjonaliteten faktisk blir levert og fungerer, samt at de tekniske anleggene samhandler.

Ved å bruke standardene NS 6460, NS 6450, NS 3935 og NS-EN 15232 (inkludert veiledning til denne) har du som eiendomsutvikler, byggherre, prosjektleder, driftsansvarlig, rådgiver og leverandør av tekniske installasjoner, det rette verktøyet til å få det “Riktig med en gang”.

Hvordan brukes standardene?

De viktigste og mest avanserte tekniske anleggene prøvedriftes etter reglene i NS 6450 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner.

Gjennomføringen/installasjonen av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) bør skje ved bruk av NS 3935.

NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner tar for seg hvordan bærekraftig drift og verdibevarende vedlikehold oppnås de “neste 40 år”.

Som byggherre får du løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg med NS-EN 15232. Bruk også veiledningen for innføring i standarden og konkrete eksempler.

I tillegg gir også NS 3420 YB struktur og kvalitet i tilbudsgrunnlag/beskrivelsestekster.

NS 6460

Se alle produkter