Innvirkning av bygningsautomasjon på bygningers energiytelse – NS-EN 15232-1

NS-EN 15232-1 gir en strukturert liste over funksjoner for kontroll, bygningsautomatisering og teknisk bygningsforvaltning som forbedrer bygningers energiytelse. I tillegg er det to tilnærminger til hvordan energisparing ved hjelp av bygningsautomatisering skal beregnes.

Bygningsautomatisering er blant de mest lønnsomme innsatsfaktorene for å bedre energiytelsen i bygninger. En god bygningsautomatiserings kan sikrer effektive løsninger med utgangspunkt i kjente teknologier og funksjoner.

NS-EN 15232-1 gir løsninger på hvordan styrings- og reguleringsoppgavene skal etableres for å oppnå den mest effektive energisparingen, samtidig som inneklima, komfort og sikkerhet ivaretas. Standarden gir svar på hvordan styring og regulering av tekniske systemer i bygningen, basert på gjennomprøvde modeller skal utføres.

Det er beskrevet to tilnærminger til hvordan energisparing ved hjelp av bygningsautomatisering skal beregnes:

  • En faktorbasert metode for å få en første vurdering av effekten av ulike funksjoner på typiske bygningstyper og bruksprofiler
  • En detaljert metoder for å vurdere effekten av disse funksjonene på en gitt bygning

Veiledning til NS-EN 15232-1

I Norge har komite SN/K 025 publisert en veiledning til NS-EN 15232-1 som heter P-754. Veiledningen gir en enkel introduksjon til den faktorbaserte tilnærmingen som er i standarden. Veilederen P-754 har i tillegg eksempler på hvordan effektiv energibruk, kombinert med miljøsertifisering, kan benyttes ved BREEAM-NOR-sertifisering av bygget.

Veiledningen tar for seg den forenklede metoden for beregninger, kalt "faktormetoden". Ved hjelp av forklarende tabeller og et konkret eksempel vil leseren få innblikk i riktig bruk av standarden NS-EN 15232-1.

Veiledningen gir også økt innsikt i hvordan energibruken i bygninger kan reduseres ved riktig bruk av bygningsautomasjon. Sammen med standarden gir veiledningen konkrete tekniske løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg, i nybygg så vel som i eksisterende bygninger.