NS 3420 Samlinger

NS 3420 består av hefter som tilsvarer standardens hovedinndeling. Samlingen "NS 3420 Komplett" inneholder alle gyldige deler. Årets databaseutgave inneholder alle gyldige deler og eventuelle rettelses- og endringsblad.

I tillegg til NS 3420 Komplett finnes det også fagsamlinger som inneholder deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Disse fagsamlingene er:

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Bli tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid, og lær hvordan du finner de bakenforliggende kravene for en NS 3420-post.

Les mer og meld deg på

Kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Få en innføring i NS 3420 med fokus på de juridiske forholdene ved standarden. Kurset er særlig tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser.

Les mer og meld deg på