NS 3420 Samling – Komplett

Denne samling inneholder alle gyldige deler av gjeldende års versjon av NS 3420.

Fagsamlingen NS 3420 Komplett består av følgende deler:

 • 0 – Orientering
 • 1 – Fellesbestemmelser
 • 2 – Inndeling, innhold og stikkordliste
 • A – Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
 • BE – Bygningselementer
 • BM – Ventilasjonstekniske systemer
 • BN – Elektrotekniske systemer
 • BQ – Løfteinnretninger, rullende fortau og småvaretransportører
 • BR – Gods- og varetransportører
 • BS – Taubaneinstallasjoner for persontransport
 • BW – Seksjoner av byggverk
 • CD – Miljøsanering, demontering og riving
 • CH – Hulltaking og slissing
 • CU – Sanering av sopp og skadedyr
 • D – Undersøkelser, registreringer og kontroll
 • F – Grunnarbeider
 • G – Grunnarbeider – Del 2
 • J – Dekke- og banearbeider
 • K – Anleggsgartnerarbeider
 • L – Betongarbeider
 • N – Mur- og flisarbeider
 • P – Metallarbeider
 • PN – Blikkenslagerarbeider
 • Q – Tømrerarbeider
 • R – Montasje- og innredningsarbeider
 • SB – Isolering
 • SF – Tetting
 • SH – Passiv brannbeskyttelse
 • SL – Undertak og taktekning
 • T – Maler- og beleggarbeider
 • U – Rørinstallasjoner
 • V – Ventilasjonsinstallasjoner
 • W – Installasjoner for elkraft og ekom
 • X – Utstyr for elkraft og ekom
 • Y – Spesielle tekniske installasjoner og anlegg
 • YB – Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet
 • Z – Drift og vedlikehold
 • ZK – Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Relevante standarder

Se alle produkter