NS 3420 Samling – VVS

Fagsamlingen omfatter ventilasjonstekniske installasjoner og systemer.

Fagsamlingen består av følgende deler:

 • 0 – Orientering
 • 1 – Fellesbestemmelser
 • 2 – Inndeling, innhold og stikkordliste
 • A – Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
 • BM – Ventilasjonstekniske systemer
 • BW – Seksjoner av byggverk
 • R – Montasje- og innredningsarbeider
 • SB – Isolering
 • SF – Tetting
 • SH – Passiv brannbeskyttelse
 • SL – Undertak og taktekning
 • U – Rørinstallasjoner
 • V – Ventilasjonsinstallasjoner
 • Y – Spesielle tekniske installasjoner og anlegg
 • YB – Systemer for bygningsautomatisering og - sikkerhet

Relevante standarder

Se alle produkter