NS 3420 Samling – Elektro

Fagsamling omfatter installasjoner for elkraft og ekom.

Fagsamlingen består av følgende deler:

 • 0 – Orientering
 • 1 – Fellesbestemmelser
 • 2 – Inndeling, innhold og stikkordliste
 • A – Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
 • BN – Elektrotekniske systemer
 • BQ – Løfteinnretninger, rullende fortau og småvaretransportører
 • BR – Gods- og varetransportører
 • BS – Taubaneinstallasjoner for persontransport
 • W – Installasjoner for elkraft og ekom
 • X – Utstyr for elkraft og ekom
 • Y – Spesielle tekniske installasjoner og anlegg
 • YB – Systemer for bygningsautomatisering og - sikkerhet

Relevante standarder

Se alle produkter