NS 3420 Samling – Grunn- og terrengarbeider

Fagsamlingen NS 3420 Grunn- og terrengarbeider omfatter alle typer arbeider som foregår i, på og under terreng. Den dekker arbeider som utføres av maskin- og anleggsentreprenører, anleggsgartnere, asfaltentreprenører, betongentreprenører og geotekniske spesialarbeider.

Fagsamlingen består av følgende deler:

 • 0 – Orientering
 • 1 – Fellesbestemmelser
 • 2 – Inndeling, innhold og stikkordliste
 • A – Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
 • F – Grunnarbeider
 • G – Grunnarbeider – Del 2
 • J – Dekke- og banearbeider
 • K – Anleggsgartnerarbeider
 • L – Betongarbeider
 • SB – Isolering
 • SF – Tetting
 • SH – Passiv brannbeskyttelse
 • SL – Undertak og taktekning
 • U – Rørinstallasjoner

Relevante standarder

Se alle produkter