NS 3420 Samling – Bygg og anlegg

Omfatter samling av NS 3420-standarder innenfor bygg- og anleggsfaget.

Fagsamlingen består av følgende deler:

 • 0 – Orientering
 • 1 – Fellesbestemmelser
 • 2 – Inndeling, innhold og stikkordliste
 • A – Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
 • BE – Bygningselementer
 • BW – Seksjoner av byggverk
 • CD – Miljøsanering, demontering og riving
 • CH – Hulltaking og slissing
 • CU – Sanering av sopp og skadedyr
 • F – Grunnarbeider
 • G – Grunnarbeider – Del 2
 • J – Dekke- og banearbeider
 • K – Anleggsgartnerarbeider
 • L – Betongarbeider
 • N – Mur- og flisarbeider
 • P – Metallarbeider
 • PN – Blikkenslagerarbeider
 • Q – Tømrerarbeider
 • R – Montasje- og innredningsarbeider
 • SB – Isolering
 • SF – Tetting
 • SH – Passiv brannbeskyttelse
 • SL – Undertak og taktekning
 • T – Maler- og beleggarbeider
 • U – Rørinstallasjoner

Relevante standarder

Se alle produkter