Rafting

Risiko

Risiko er en nødvendig del av virksomheten, og i en verden hvor enorme mengder data behandles i stadig raskere takt, er det å identifisere og håndtere risikoer en utfordring for enhver organisasjon.

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Risikoer som påvirker organisasjonen din kan få konsekvenser for omdømme, økonomiske resultater, og for oppfølging av miljø-, sikkerhets- og samfunnsmessige forhold.

Risikovurdering

Den norske standarden, NS 5814 Krav til risikovurdering, stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess. Standarden beskriver også risikovurderingens plass i risikostyring og faktorer som påvirker planlegging og gjennomføringen av risikovurderinger. Dette gjelder for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.

Les mer om NS 5814

Risikovurdering av anleggsarbeid

NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid etablerer krav til hva en risikovurdering av utførelsen av anleggsarbeid skal inneholde for å oppfylle de krav som ligger i HMS-lovgivningen og andre relevante lover og forskrifter. NS 5814 er overordnet og generell, mens NS 5815 er fagspesifikk for anleggsarbeid og er utarbeidet for å gi tilstrekkelig veiledning for å kunne utføre risikovurderinger for ulike anleggsarbeid.

Les mer om NS 5815

Risikovurdering av brann i byggverk

NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk tar for seg risikovurdering i hele byggverkets livssyklus med fokus på brannsikkerhet for alle typer byggverk på land.

Les mer om NS 3901

Risikostyring

Den internasjonale standarden ISO 31000 Risikostyring omhandler krav til risikovurderinger, og er et hjelpemiddel for bedriftene for å kunne ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko. Standarden stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess.

Les mer om ISO 31000

Risikostyring av reiser

ISO 31030 Risikostyring av reiser gir veiledning om vurdering av risikofaktorer knyttet til reiser og hvordan man kan utvikle planer for å håndtere og kommunisere dem.

Les mer om ISO 31030

Samfunnssikkerhet

Standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner og spesifiserer krav og retningslinjer til prosesser og tjenester innenfor området samfunnssikkerhet. Det finnes en rekke norske og internasjonale standarder innenfor samfunnsikerhet, beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger og kontinuitetsledelse. 

Les mer om standarder for samfunnssikkerhet og kontinuitetsledelse

Kontaktpersoner

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Utvalgte standarder

NS 5814:2021

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Krav til risikovurderinger

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurdering, 20.04.23, Zoom

Tid: 2023-04-20Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger, 27.04.2023, Fornebu.

Tid: 2023-04-27Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer, 20,04.2023, Fornebu.

Tid: 2023-04-20Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger, 01.06.23, Fornebu

Tid: 2023-06-01Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Risikostyring

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 665,00 (eks. mva)

Risikostyring - Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO 31000, NS-ISO/IEC 31010, NS-ISO 31030 og SN-ISO Guide 73.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NS 5815:2006

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Risikovurdering av anleggsarbeid

SpråkNorskUtgave: 1 (2006-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Risikostyring - Terminologi

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 329,00 (eks. mva)

Risikostyring - Metoder for risikovurdering

Språken/fr en/frUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3901:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Krav til risikovurdering av brann i byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang