Glad dame i rullestol
Foto: ScanStock Photo

Kontraktstandarder - tjenester

Tjenestesektoren er en viktig sektor for Standard Norge, og vi er i ferd med å utarbeide en rekke nye kontrakter og blanketter for dette området. Vi har laget kontraktstandarder for renholdstjenester, innsamling og transport av avfall, vakt- og sikkerhetstjenester og brukerstyrt personlig assistanse.

Renholdstjenester

NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold er en standard som kan brukes for å inngå kontrakter om utførelse av renhold. Standarden er utviklet for kontraktsforhold der en leverandør skal påta seg fast renhold i en gitt periode hos en oppdragsgiver. Standarden kan også brukes i kontraktsforhold mellom leverandøren og eventuelle underleverandører. Komiteen SN/K 054 Renhold står bak denne standarden.

Innsamling og transport av avfall

Standarden NS 9430 skal regulere kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling og transport av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden retter seg særlig mot kommuner og andre oppdragsgivere som skal kontraktsfeste innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag. Følger opp forskriftskrav innsamling og transport av avfall, og leverandører som påtar seg slike oppdrag.

Forskrift om offentlige anskaffelser slår fast at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter. NS 9430 er utarbeidet nettopp med tanke på å være en slik standard. Standarden er harmonisert med andre kontraktsstandarder, spesielt knyttet til byggebransjen.

Vakt- og sikkerhetstjenester

NS 8434 Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester angir kontraktsbestemmelser som skal brukes i kontrakter mellom oppdragsgivere og leverandører om manuelle vakt- og sikkerhetstjenester.

NS 8434 gir blant annet regler om kontraktsperiode, betaling, krav til utførelse og internkontroll, bruk av underleverandører, vederlagsjustering, opphør og heving av kontrakten. 

SN/K 277 Standardkontrakt for vakt- og sikkerhetstjenester er navnet på komiteen som står bak denne standarden.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standarden NS 8435 sikrer ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og at brukerne får den assistansen som de har krav på.

I tillegg til selve standarden har vi utgitt to blanketter som kan benyttes ved kontraktsinngåelse.

Les mer om NS 8435

Les mer om de ulike juridiske standardene Standard Norge utgir.

Kontaktperson

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NS 8431:2015

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Blankett 8431:2015

eBlankett

NOK 192,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om levering av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NS 9430:2022

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall

SpråkNorskUtgave: 3 (2022-04-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Blankett 9430:2013

eBlankett

NOK 369,00 (eks. mva)

Formular for kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NS 8434:2008

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Blankett 8434

eBlankett

NOK 369,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NS 8435:2017

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Individuell kontrakt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NS 8437:2017

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang