Samfunnsansvar – ISO 26000

Den internasjonale standarden NS-EN ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar er en harmonisert og relevant veiledning for alle typer virksomheter. Standarden hjelper med overgangen fra gode intensjoner til gode handlinger for å kunne drive på en samfunnsansvarlig måte.

ISO 26000 gir retningslinjer for hvordan organisasjoner kan opptre sosialt ansvarlig i tråd med samfunnets krav. Standarden kan brukes av alle typer organisasjoner, offentlige og private, og i utviklingsland så vel som i industrialiserte land. 

Hvordan hjelper ISO 26000 virksomheter?

Standarden gir veiledning om

 • konsepter, begreper og definisjoner knyttet til samfunnsansvar
 • bakgrunnen for, trender og egenskaper ved samfunnsansvar
 • prinsipper og praksis knyttet til samfunnsansvar
 • viktige emner og saker knyttet til samfunnsansvar
 • integrering, implementering og promotering av samfunnsansvarlige handlinger i hele organisasjonen og i organisasjonens nedslagsfelt
 • hvordan identifisere og kommunisere med interessenter
 • hvordan spre engasjement, prestasjoner og annen informasjon knyttet til samfunnsansvar

ISO 26000 beskriver hva samfunnsansvar innebærer, hvilke saker en organisasjon må ta stilling til for å drive på en samfunnsansvarlig måte, og hva som er beste praksis for implementering av samfunnsansvar.

Standarden er et kraftig verktøy for å hjelpe organisasjoner med overgangen fra gode intensjoner til gode handlinger.

Ikke for sertifisering

ISO 26000 er en frivillig veiledning og den setter ikke formaliserte krav. Den kan derfor ikke brukes som sertifiseringsstandard på tilsvarende måte som ISO 9001 for kvalitetsstyring og ISO 14001 for miljøstyring.

Bygger på beste praksis fra hele verden

Det er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO, som har utarbeidet ISO 26000. Standarden er basert på internasjonal enighet mellom ekspertrepresentanter fra de viktigste interessentene, og oppsummerer beste praksis innenfor samfunnsansvar fra hele verden. Standarden er utgitt som Norsk Standard og er tilgjengelig både på norsk og engelsk. I tillegg til standarden finnes det også en egen veiviser til ISO 26000.

Retningslinjene i ISO 26000 bygger på beste praksis, initiativ utviklet i både offentlig og privat sektor. De bygger på relevante deklarasjoner og konvensjoner, utarbeidet av FN og underliggende organisasjoner som for eksempel ILO.

Prosessen fram mot en internasjonal standard for samfunnsansvar

Arbeidet med standarden for samfunnsansvar har foregått i en arbeidsgruppe med over 500 deltakere fra 100 land, hvorav over halvparten er fra utviklingsland. I tillegg har nær 42 ulike internasjonale organisasjoner, som f.eks. OECD, UNCTAD, WHO, ILO, EU, UN global Compact, GRI og Consumers International vært med i arbeidet.

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Hilde Aarefjord

  Hilde Aarefjord

  Prosjektleder 478 38 123
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter