Bærekraftige arrangementer – ISO 20121

ISO 20121 er et praktisk verktøy for å lede arrangementer slik at de bidrar til de tre dimensjonene av bærekraft – økonomi, miljø og samfunn.

Fotballstadion
Foto: Pixabay

Konferanser, konserter, sportsbegivenheter, utstillinger, festivaler og andre arrangementer er i utgangspunktet positive tiltak. Men mye skal organiseres, og det er alltid en risiko for at arrangementer kan ha en negativ påvirkning på økonomien i prosjektet, miljø eller menneskene som er involvert.

Et bærekraftig arrangement tar både vare på og hensyn til ressursene, det støtter og oppmuntrer medarbeidere og bidrar ofte til økonomisk oppsving lokalt. Samtidig er denne type arrangementer en opplæring for alle involverte, i fordelene ved bærekraftig opptreden.

En akseptert definisjon av bærekraft er en utvikling som tilfredsstiller nåtidens behov uten å undergrave fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov.

Den internasjonale standarden NS-ISO 20121 legger vekt på miljø, men har også fokus på økonomi og sosialt ansvar. Den er spesielt laget for gjennomføring av arrangementer og utarbeidet for og av internasjonale eksperter på arrangementer.

Ledelsesstandard

Standarden behandler blant annet forsyningskjeden med bærekraftige innkjøp som et eget tema. Den hjelper også til med å identifisere hvilke utfordringer som er særlig viktige og som organisasjoner bør fokusere på når de vil invitere til bærekraftige arrangementer. NS-ISO 20121 er en ledelsesstandard og angir en arbeidsmetodikk.

Når man konkret skal avgjøre hva som ligger i begrepet bærekraftige arrangementer, må man først ta utgangspunkt i miljømessige utfordringer. Det kan for eksempel dreie seg om ressursutnyttelse, materialvalg og utslipp til land og til vann.

Neste trinn er å vurdere de samfunnsmessige utfordringene. De dreier seg gjerne om arbeidsmiljø, HMS, tilgjengelighet og at organisasjonen opptrer inkluderende og åpent.

Til sist må organisasjonen overveie det økonomiske aspektet ved arrangementet slik som risiko, lokal økonomi, markedsmakt og rettferdig handel.

Steg for steg mot et bærekraftig arrangement

  • Identifiser hva som er ditt arrangementets bærekraftige utfordringer
  • Identifiser dine interessenter
  • Etabler en bærekraftig policy
  • Bestem mål og målsetninger
  • Bestem hvordan du skal nå disse målene
  • Overvåk og evaluer
  • Dokumenter

Det er du som bestemmer hva dette dreier seg om for din organisasjon og som skal utarbeide en plan for å løse utfordringene. Lag et rammeverk for å identifisere hva som er relevant for deg. Formaliser engasjementet og lag en policy. Denne måten å tenke på og styre etter må være forankret hos øverste ledelse. Sørg for at ledelsen forplikter seg og støtter med kompetanse, utvikling, tid og andre ressurser.

Sørg for å dokumentere din bærekraftige innsats!

Les også vår minibrosjyre om bærekraftige arrangement (pdf-fil).

Relevante standarder

Se alle produkter