NSPEK 10506: Førstehjelp i havbruk

Denne veiledningen spesifiserer førstehjelpskompetanse for arbeidstakere i havbruksnæringen. Den er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og kan lastes ned gratis nederst på denne siden.

Veiledningen beskriver risikobildet for havbruk og vanlige skader i næringen. Den viser til regelverk og HMS-arbeid og beskriver førstehjelpskompetansen som en ansatt i havbruksnæringen bør ha.

Veiledningen vil være nyttig for arbeidsgiver, arbeidstaker og leverandør av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp.

Arbeidsgruppen som har utviklet veiledningen, har medlemmer fra HMS-utvalget for havbruk i Sjømat Norge.

NSPEK 10506 Førstehjelp i havbruk er en del av førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen. I satsingen inngår flere bransjespesifikke veiledninger i tillegg til et grunnlagsdokument.

Grunnlagsdokumentet beskriver grunnleggende metoder for førstehjelp og krav til et kompetansenivå i førstehjelp. Grunnlagsdokumentet og den bransjespesifikke veiledningen bør brukes sammen.

Du finner mer informasjon om grunnlagsdokumentet på standard.no/foerstehjelp.

Bruk av dataverktøy i møter

Hva er NSPEK?

NSPEK er en forkortelse for Norsk Spesifikasjon og er et dokument med raskere produksjonstid enn en Norsk Standard.

Les mer om NSPEK

Last ned førstehjelpveiledningene