NSPEK 10505: Førstehjelp i landbruket

Denne veiledningen spesifiserer førstehjelpskompetanse for arbeidstakere i landbruket. Den er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og kan lastes ned gratis nederst på denne siden.

Veiledningen beskriver risikobildet for landbruket og vanlige skader. Den viser til regelverk og HMS-arbeid og beskriver førstehjelpskompetansen som en ansatt i landbruksnæringen bør ha.

Veiledningen vil være nyttig for enkeltmannsforetak, arbeidsgiver, arbeidstaker og leverandør av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp.

Arbeidsgruppen som har utviklet veiledningen, har medlemmer fra Skogbrukets HMS-utvalg.

NSPEK 10505 Førstehjelp i landbruket er en del av førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen. I satsingen inngår flere bransjespesifikke veiledninger i tillegg til et grunnlagsdokument.

Grunnlagsdokumentet NSPEK 10501 beskriver grunnleggende metoder for førstehjelp og krav til et kompetansenivå i førstehjelp. Den bransjespesifikke veiledningen bør brukes sammen med grunnlagsdokumentet.

Du finner mer informasjon om grunnlagsdokumentet på standard.no/foerstehjelp.

Bruk av dataverktøy i møter

Hva er NSPEK?

NSPEK er en forkortelse for Norsk Spesifikasjon og er et dokument med raskere produksjonstid enn en Norsk Standard.

Les mer om NSPEK

Last ned førstehjelpveiledningene