Norsk Spesifikasjon

En Norsk Spesifikasjon (NSPEK) er et dokument med rask produksjonstid utgitt av Standard Norge eller Norsk Elektroteknisk Komite.

Offentlige og private virksomheter etterspør gode og fleksible verktøy i arbeidsprosesser, samhandling og produksjon. Norsk Spesifikasjon skal raskt og effektivt bidra til få ny teknologi og innovasjoner ut i markedet samtidig som en del viktige standardiseringsregler overholdes.

Rask produksjonstid

Norsk Spesifikasjon har raskere produksjonstid enn en Norsk Standard og stiller ikke like strenge krav til konsensus som ved utviklingen av en Norsk Standard. En Norsk Spesifikasjon kan være et første steg på veien til en ny Norsk Standard.

Utviklet av arbeidsgruppe

Norsk Spesifikasjon kan utarbeides som et normativt dokument. Dokumentet er utviklet av en arbeidsgruppe innenfor et fagmiljø, gjerne knyttet til en relevant standardiseringskomité. Arbeidet gjennomføres i tråd med en egen prosedyre. Som ved utviklingen av en Norsk Standard stilles det krav om åpenhet rundt prosess og innhold.

Begrenset konsultasjon i utvalgte fagmiljøer

Initiativ til en ny Norsk Spesifikasjon kommer fra eksterne fagmiljøer knyttet til komiteer, sektorstyrer eller fagråd eller administrasjonen i Standard Norge. For raskest mulig prosess, blir ikke dokumentet sendt på høring, men til begrenset konsultasjon hos utvalgte fagmiljøer.

Gyldighet

En Norsk Spesifikasjon utgis med prefikset NSPEK, enten SN-NSPEK om den er utgitt av Standard Norge eller NEK NSPEK om den er utgitt av Norsk Elektroteknisk Komite. Dokumentet er gyldig i inntil to år, med mulighet for to års forlengelse.