NSPEK 10503: Førstehjelp i transportbransjen

Denne veiledningen spesifiserer førstehjelpskompetanse for arbeidstakere i transportbransjen. Den er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og kan lastes ned gratis nederst på denne siden.

Veiledningen beskriver risikobildet for transportbransjen og vanlige skader. Den viser til regelverk og HMS-arbeid og beskriver førstehjelpskompetansen som en ansatt i transportbransjen bør ha.

Veiledningen vil være nyttig for arbeidsgiver, arbeidstaker og leverandør av kurs og kompetanse innenfor førstehjelp.

Arbeidsgruppen som har utviklet veiledningen, har medlemmer fra Norges Lastebileier Forbund, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO).

NSPEK 10503 Førstehjelp i transportbransjen er en del av førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv. Målet er å heve kompetansen om førstehjelp i den norske befolkningen. I satsingen inngår flere bransjespesifikke veiledninger i tillegg til et grunnlagsdokument.

Grunnlagsdokumentet NSPEK 10501 beskriver grunnleggende metoder for førstehjelp og krav til et kompetansenivå i førstehjelp. Den bransjespesifikke veiledningen bør brukes sammen med grunnlagsdokumentet.

Du finner mer informasjon om grunnlagsdokumentet på standard.no/foerstehjelp.

Bruk av dataverktøy i møter

Hva er NSPEK?

NSPEK er en forkortelse for Norsk Spesifikasjon og er et dokument med raskere produksjonstid enn en Norsk Standard.

Les mer om NSPEK

Last ned førstehjelpveiledningene