Milepæler gjennom 100 år

Her har vi samlet noen høydepunkter fra Standard Norges 100 år lange historie.

1923: Starten

Norges Industriforbunds Standardiseringskomité ble konstituert 11. oktober. Norsk Standard som merkevare ble etablert.

Les mer om hvordan det begynte

Akers mekaniske verksted 1920

1925: Norsk Standard 1

De to første norske standardene, NS 1 og NS 2, ble vedtatt i mars 1925. De var de første i en rekke av det som til å begynne med var tekniske standarder for verkstedindustrien.

1920 Kvinne snakker i telefonen

1926: A4

Et standardformat for papir var blant de første sakene standardiseringskomitéen tok tak i da den ble etablert i 1923. På den tiden var det et virvar av ulike papirformater. Dette skapte store utfordringer for det voksende byråkratiet. Myndigheter og næringsliv benyttet for eksempel ulike formater. Kataloger og brosjyrer hadde sine egne mål. Brev passet ikke i konvolutter, og for skjemaer og blanketter var «formatforvirringen» komplett.

1931: Navnebytte

Norges Industriforbunds Standardiseringskomité (NIS) bytter navn til Norges Standardiseringsforbund (NSF).

Jordklode

1947: ISO

ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, blir opprettet i 1947.

Skrivemaskin

1957: Tastatur

QWERTY-tastaturet, oppkalt etter de seks første tastene på den øverste tastraden, har vært med siden skrivemaskinen ble kommersialisert av den amerikanske våpenprodusenten Remington i 1873.

NS 889 Tastbordet skriftegn er et eksempel på en standard som allerede var godt etablert da den ble vedtatt som Norsk Standard i 1957.

1959: Skipsstandardisering

Skipsbyggernes Standardiseringssentral (SSS) blir opprettet.

Kart over CEN medlemmer

1960: CEN

CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen blir etablert i 1960.

1961: Verkstedsstandarder

Norsk Verkstedsindustris Standardiseriingssentral (NVS) blir etablert.

NVS ble senere Norsk Teknologistandardsiering/ Teknologisenter (NTS).

Boligblokk under oppføring

1963: Byggstandardisering

I 1963 blir Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) etablert.

En bunt med gulrøtter

1968: Gulrot

Er det mulig å vedta hvor rett en gulrot skal være? Eller omkretsen på et tyttebær?

NS 2800-serien setter kvalitetskriterier for frukt og grønnsaker som skal omsettes i butikk. Slik kan forbrukeren vite at frukten er moden, renset og vasket frukt, altså rett kvalitet i forhold til prisen.

Les mer om standarder for frukt og grønnsaker

Tommestokk og blyant ligger på et bord med sagflis

1976: NS 3420

NS 3420 har blitt kalt «byggenæringens bibel» og er beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Første utgave kom i 1976. 

Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder.

1981: Kvalitetssikring

En av de mest kjente standardene internasjonalt, og trolig den som flest kjenner navnet på, er ISO 9000. ISO 9000 er egentlig en serie standarder som beskriver ulike aspekter ved kvalitetssikring. Den ble lansert i 1987, men den norske forløperen NS 5801 kom allerede i 1981.

1991: Allmennstandardisering

Norsk Allmennstandardisering (NAS) blir etablert i 1991.

plattform i nordsjøen

1995: NORSOK

NORSOK eller «Norsk sokkels konkurranseposisjon» var en rapport som kom i 1995.

Ved inngangen til 1990-tallet var norsk økonomi inne i en lavkonjunktur og avkastningen i petroleumssektoren var lavere enn tidligere. Fram til oljeprisfallet i 1986 hadde man levd godt på høye priser og gode marginer, men nå måtte man se seg om etter tiltak som effektiviserte driften. Det såkalte NORSOK-programmet ble løsningen.

 

Standard Norge gammel logo

2003: Standard Norge

Standardiseringsorganisasjonene Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) slår seg sammen til Standard Norge.

Standard Norge logo 100 år

2023: 100 år

11. oktober 2023 er det 100 år siden Norges Industriforbunds Standardiseringskomité ble konstituert. Komiteen regnes som starten på det som i dag er Standard Norge.