Hvordan sikre økt lønnsomhet og konkurransekraft

Kontinuerlig forbedringsarbeid etter ISO 9001-prinsippene og bruk av LEAN som arbeidsmetodikk hjelper organisasjoner å styrke konkurransekraften og bedre lønnsomheten.

Kontinuerlig forbedringsarbeid skal blant annet bidra til å utvikle en kultur som skaper verdi for kunden, ved systematisk å eliminere alle former for ikke-verdiskapende aktiviteter. Kontinuerlig forbedringsarbeid må gjennomsyre hele bedriften og må skje på alle nivåer for å få ønsket effekt.

For å bistå organisasjoner og bedrifter med å ta i bruk prinsippene og metodikken fra ISO 9001 ved bruk av LEAN tilbyr Standard Online en rådgivingstjeneste for implementering av metodikk og verktøy for det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Hva rådgivingstjenesten omfatter

  • Lederrollens betydning for vellykkede forbedringsprosjekter
  • Sammenhengen mellom kvalitetsledelse i ISO 9001 og sentrale prinsipper i LEAN
  • Bruk av LEAN –metodikk til planlegging og gjennomføring av praktisk forbedringsarbeid basert på PDCA modellen, bruk A3 verktøy og kartlegging av prosesser
  • Klassiske fallgruver og hindringer for suksess
  • Standardisere og forenkle prosesser, hvor ligger kilden til økt lønnsomhet og konkurransekraft
  • Målinger og visualisering
  • Bidra til at det etableres en kultur som arbeider med kontinuerlig forbedring og som samtidig setter fokus på kundeverdi

Våre rådgivere

Ingebjørg Sjåstad

Sertifisert revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 og ISO 45001.

Torill Strand

Revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001 og ISO 22000.

 

For et tilbud eller mer informasjon, kan du kontakte våre rådgivere.

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt med oss i dag