Medisinsk utstyr

Høy kvalitet og sikkerhet er ekstra viktig for virksomheter som jobber med medisinsk utstyr. Internasjonalt er medisinsk utstyr et sentralt standardiseringsområde, og det finnes en rekke standarder på området.

Standardene omfatter blant annet kvalitetsledelse, koplingsutstyr for væskeleveringssystemer, overvåkingssystemer, symboler og nomenklatura og sanitær tappearmatur.

Relevante komiteer

Kontaktpersoner

 • Leif-Ove Hansen

  Leif-Ove Hansen

  Prosjektleder 472 91 805
 • Marit Kveien Nygren

  Marit Kveine Nygren

  Fag- og personalleder, Team bærekraft og helse 907 70 628
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse (i permisjon) 970 88 101

Relevante standarder

Se alle produkter