Innovasjonsledelse

Det er lett å tro at innovasjon og banebrytende nye oppfinnelser kommer fra frie tanker og kaos, men bedrifter som lykkes over tid og avler gjennombrudd og innovasjoner, har ofte god orden og struktur.

Unge mennesker diskuterer rundt et bord med lyspære hengende over
Foto: iStock

Standardene i ISO 56000-serien hjelper virksomheter med å jobbe systematisk med ledelse av innovasjonsprosesser. Standardene er rettet mot alle typer organisasjoner, uansett type, sektor eller størrelse, og gjør tilgjengelig veiledning om etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for innovasjon. Standardene er enkle å kombinere med andre ledelsessystemstandarder, som for eksempel ISO 9001.

Det er mange potensielle fordeler med å implementere et ledelsessystem for innovasjon i samsvar med ISO 56000-serien:

 • Økt evne til å håndtere usikkerhet
 • Økt vekst, avkastning, lønnsomhet og konkurranseevne
 • Reduserte kostnader og tap samt økt produktivitet og ressurseffektivitet
 • Forbedret bærekraft og robusthet
 • Økt tilfredshet hos brukere, forbrukere, innbyggere og andre interessenter
 • Vedvarende fornyelse av tilbudsporteføljen
 • Engasjerte og myndiggjorte personer i organisasjonen
 • Økt evne til å tiltrekke seg partnere, samarbeidspartnere og finansiering
 • Styrket omdømme, bedømmelse og verdsetting av organisasjonen
 • Legge til rette for overholdelse av forskrifter og andre relevante krav

De mest sentrale standardene i ISO 56000-serien, ISO 56000 og ISO 56002, er oversatt til norsk.

ISO 56000 gjør tilgjengelig terminologi, grunntrekk og prinsipper for innovasjonsledelse, mens ISO 56002 gir veiledning på etablering og implementering av et innovasjonsledelsessystem.

Norske eksperter har vært sentrale i utarbeidelsen av ISO 56000, ISO 56002 og ISO 56005.

ISO 56000 Terminologi

ISO 56000 angir termer og definisjoner som er relevante for alle ledelsessystemstandarder for innovasjon. Standarden har som mål å skape et enhetlig språk for bedre kommunikasjon og samhandling om innovasjonsprosjekter i tillegg til bedre målinger av innovasjon.

ISO 56002 Ledelsessystem for innovasjon

ISO 56002 gir veiledning om etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for innovasjon. Standarden er den mest sentrale standarden i serien og er oversatt til norsk.

Les mer om ISO 56002

ISO 56003 Verktøy og metoder for partnerskap

Standarden 56003 gir veiledning om partnerskap for innovasjon. Standarden ISO 56003 er relevant for alle typer partnerskap og samarbeid, og den er rettet mot alle typer organisasjoner.

Les mer om ISO 56003

ISO/TR 56004 Vurdering av innovasjonsledelse

ISO/TR 56004 gir veiledning på hvorfor det er gunstig å implementere vurdering av innovasjonsledelse, også kalt IMA (Innovation Management Assessment), hva man kan forvente av en god IMA, hvordan gjennomføre en IMA og hvordan man bør handle etter en IMA.

Les mer om ISO/TR 56004

ISO 56005 Verktøy og metoder for forvaltning av intellektuell eiendom

ISO 56005 gir retningslinjer og strategier for å hjelpe organisasjoner med å beskytte og maksimere sine beste ideer.

Les mer om ISO 56005

ISO 56006 Verktøy og metoder for strategisk etterretningsledelse

ISO 56006 hjelper organisasjoner med å få på plass effektive prosesser for å bruke informasjon på best mulig måte. Standarden kan også brukes til å informere om kjøpsspesifikasjoner ved utkontraktering av strategiske etterretningstjenester.

Vil du påvirke?

Standarder utarbeides av komiteer bestående av representanter for næringsliv, myndigheter, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og forskningsinstitusjoner.
Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer.

Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene, ta kontakt!

CEN/TS 16555-serien

Det er en pågående prosess med å erstatte standardene i CEN/TS 16555-serien med standardene i ISO 56000-serien. Noen av ISO-standarden er allerede adoptert i CEN, og ambisjonen er at alt framtidig arbeid skal skje i samarbeid mellom CEN og ISO.

Kontaktpersoner

 • Alexandra Haukaas

  Alexandra Haukaas

  Prosjektleder 412 53 179
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS-EN ISO 56002 Innovasjonsledelse

Bedrifter som lykkes over tid med innovasjoner, har ofte god orden og struktur. På dette kurset lærer du å bruke ISO 56002 slik at du får mest mulig ut av innovasjonsprosjektene dine.

Les mer og meld deg på

Relevante komiteer