ISO 56003 Verktøy og metoder for partnerskap

ISO 56003 gir veiledning om partnerskap for innovasjon.

Denne standarden gir verktøy og metoder til hjelp for å få til partnerinternaksjoner, avgjøre om man skal inngå et partnerskap for innovasjon og justere oppfatningene av verdi og utfordringer i partnerskap. Standarden hjelper også med å identifisere, evaluere og velge partnere.

Standarden er relevant for alle typer partnerskap og samarbeid, og den er rettet mot alle typer organisasjoner, uansett type, sektor eller størrelse, slik som:

  • Oppstartsbedrifter som samarbeider med større organisasjoner
  • Små og mellomstore bedrifter som samarbeider med større organisasjoner
  • Private bedrifter som samarbeider med offentlige eller akademiske virksomheter
  • Samarbeid mellom offentlige, akademiske eller ideelle organisasjoner

Standarden er ikke aktuell for organisasjoner som søker innovasjon gjennom fusjon eller oppkjøp.

Standarden er fastsatt som Norsk Standard og er en del av ISO 56000-serien. Standardens fulle navn er NS-EN ISO 56003 Innovasjonsledelse — Verktøy og metoder for partnerskap innenfor innovasjon — Veiledning.

Relevante standarder

Se alle produkter