Kurs i NS-EN ISO 56002 Innovasjonsledelse

Bedrifter som lykkes over tid med innovasjoner, har ofte god orden og struktur. Standarden for innovasjonsledelse, ISO 56002, er til god hjelp for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med ledelse av innovasjonsprosesser. På dette kurset lærer du å bruke standarden slik at du får mest mulig ut av innovasjonsprosjektene dine.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

ISO 56000-serien for innovasjonsledelse gir organisasjoner retningslinjer og prosesser som gjør dem i stand til å få mest mulig ut av innovasjonsprosjektene sine. Ved å implementere standarder for innovasjonsledelse i din virksomhet eller organisasjon vil du få en mer systematisk tilnærming på hvordan du bør jobbe og strukturere innovasjonsarbeidet. Dette skaper bedre forutsigbarhet der det er mulig slik at en får mer oversikt til å håndtere de reelle usikkerhetene og risikoene i innovasjonsarbeidet. Standardene er enkle å kombinere med andre ledelsessystemstandarder, som for eksempel ISO 9001.

De mest sentrale standardene i ISO 56000-serien for innovasjonsledelse er ISO 56000 og ISO 56002, og det er disse kurset vil handle om.

NS-EN ISO 56000 har som mål å skape et enhetlig språk for bedre kommunikasjon og samhandling om innovasjonsprosjekter i tillegg til bedre målinger av innovasjon.
NS-EN ISO 56002 er utviklet for å skape et referansesystem for hvordan en kan systematisere aktiviteter, prosesser og ledelse av innovasjonsinitiativ i en virksomhet eller organisasjon.

Dette kurset vil bidra til en mer systematisk tilnærming for hvordan du kan jobbe med og strukturere innovasjonsarbeidet, og du vil lære å bruke ISO 56002 for planlegging og iverksetting av et ledelsessystem for innovasjon.

Kurset omhandler:

  • Generelt om ISO-ledelsessystemstandarder
  • Behovene for og prosessen frem til standarden: Historikk, historier og eksempler
  • Standardens omfang og innhold – hvem er standarden for, og hvilke områder av driften berøres av standarden
  • Prinsipper for innovasjonsledelse
  • Planlegging av et ledelsessystem for innovasjon
  • Iverksetting av et ledelsessystem for innovasjon

Mål for kurset

Kurset gir deg en bedre forståelse av nøkkelbegreper og du vil bli kjent med innholdet og rådene i standarden. Du vil sitte med kunnskap om hvordan du kan systematisere aktiviteter, prosesser og strukturer for innovasjon og
gjøre deg i stand til å anvende standarden som en referanse og rammeverk for å starte planleggingen og på sikt innføre et rammeverk. Etter kurset vil du være en ressursperson i egen organisasjon.

Målgruppe

Kurset er for de som jobber med, eller skal jobbe med innovasjon. Ledere, innovatører, start-ups, og personer med ansvar for kvalitetsledelse, fra både offentlig og privat sektor.

Forelesere

Magnus Hakvåg

Magnus Hakvåg har 20 års internasjonal erfaring innen innovasjon, IP, IPR og standarder som konsulent og foreleser. Hakvåg er daglig leder i House of Knowledge og har vært en del av Joint Initiative for Standards i regi av EU-kommisjonen og bidratt direkte til flere departement i Norge, i stortingsmeldinger knyttet til IP, IPR og standarder.
Magnus har deltatt i utviklingen av ISO 56000 som norsk ekspert og deltok også i utviklingen i den europeiske forløperen. Han har både vært leder av den norske speilkomiteen SN/K512, deltatt som ekspert internasjonalt og vært leder av terminologiarbeidet i ISO TC 279 Innovation Management arbeidsgruppe siden etableringen i 2014 og samarbeidet tett med OECD om samkjøringen med OECD Oslo Manualen 4ed.

Markus Søbstad Bensnes

Markus Søbstad Bensnes har jobbet som innovasjonsleder i over 10 år og har satt opp prosesser og systemer for innovasjon i ulike virksomheter i inn- og utland. Til daglig jobber han som senior innovasjonsleder i Norconsult hvor han blant annet har ansvar for implementering av ISO 56002.
Markus har vært sentral i utviklingen av ISO 56002 som norsk ekspert i ISO TC 279 Innovation Management, og ledet blant annet arbeidsgruppen for Innovation Management Principles. Det er også verdt å nevne at Markus har innovasjonserfaring som gründer og prosessleder, og at han har flere aktive samarbeid med forskningsmiljøer for innovasjon.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS-EN ISO 56002?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs