ISO 56005 Verktøy og metoder for forvaltning av intellektuell eiendom

ISO 56005 gir retningslinjer og strategier for å hjelpe organisasjoner med å beskytte og maksimere sine beste ideer.

Effektiv forvaltning av intellektuell eiendom, også kalt Intellectual Property (IP), er nøkkelen til å støtte innovasjonsprosessen. Den er avgjørende for organisasjoners vekst og beskyttelse og er deres motor for konkurranseevne.

ISO 56005 gir brukeren veiledning angående forvaltning av intellektuell eiendom, og tar sikte på å ta opp følgende punkter angående IP-administrasjon på strategiske og operasjonelle nivåer:

  • Lage en IP-strategi for å støtte innovasjon i en organisasjon
  • Etablere systematisk IP-styring i innovasjonsprosessene
  • Bruk av IP-verktøy og -metoder i innovasjonsprosessen

ISO 56005 kan brukes til alle typer innovasjonsaktiviteter og -initiativer.

Standarden er fastsatt som Norsk Standard og er en del av ISO 56000-serien. Standardens fulle navn er NS-EN ISO 56005 Innovasjonsledelse — Verktøy og metoder for forvaltning av intellektuell eiendom — Veiledning.

Relevante standarder

Se alle produkter