ISO/TR 56004 Vurdering av innovasjonsledelse

ISO/TR 56004 gir veiledning på hvorfor det er gunstig å implementere vurdering av innovasjonsledelse, også kalt IMA (Innovation Management Assessment), hva man kan forvente av en god IMA, hvordan gjennomføre en IMA og hvordan man bør handle etter en IMA.

Denne standarden gir brukeren hjelp til å forstå IMA-prosessen, dens steg og påvirkning, verdien av og fordelene ved å utføre en IMA, samt ulike tilnærminger til en IMA. Standarden gir også hjelp til å forstå forbedringspotensialet for innovasjonsledelse (IM), vurdering av innovasjonsledelse (IMA) og for den vurderte organisasjonen.

Standarden er universelt anvendelig for:

  • Organisasjoner som søker vedvarende suksess knyttet til deres innovasjonsaktiviteter
  • Organisasjoner som utførere IMAer
  • Brukere og andre interessenter som søker tillit i en organisasjons evne til å lede innovasjon effektivt
  • Interessenter som søker å forbedre kommunikasjonen gjennom en felles forståelse av innovasjonsledelse via en vurdering
  • Tilbydere av opplæring, evaluering og rådgiving innen innovasjonsledelse
  • Utviklere av relaterte standarder
  • Akademikere som er interessert i forskning relatert til IMA

Standarden er videre ment å være aktuell for alle typer organisasjoner, uavhengig av sektor, alder, størrelse eller land, samt alle tilnærminger og former av innovasjon og innovasjonsledelse.

ISO/TR 56004 er fastsatt som en teknisk rapport, og dens fulle navn er SN-CEN ISO/TR 56004 Vurdering av innovasjonsledelse — Veiledning.

Relevante standarder

Se alle produkter