Forsiden

Vi utvikler, publiserer og forvalter standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Vi er Norges medlem i ISO og CEN og utgiver av Norsk Standard.

Nytt rettelsesblad for NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger

NS 3940 angir definisjoner av begreper og bestemmelser ved beregninger av areal og volum for rom, bygningsdeler, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger. Nå er det lagt til rettelser i utgaven fra 2023.

Se alle nyheter

Benytt deg av årets sommerkampanje

Sommerkampanjen vår er i gang, og du får nå rabatt på både standarder og samlinger som legges til i abonnement, samt på våre kurs.

Les mer om sommerkampanjen

Utvalgte fagområder

Aktuelle kurs

Se alle alle kurs og arrangementer

Tilgang til standarder