Kurs

Kurs i NS 8407 Totalentreprise

Kurset gir grundig innføring i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger.

Bergen
Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen Vis kart
Foredragsholder er Tor André Ulsted
5 800,-
Sola
Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmevegen 1, 4050 Sola Vis kart
Foredragsholder er Tor Anthon Christiansen
5 800,-
Digitalt kurs
Zoom
Foredragsholder er Tor Anthon Christiansen
5 800,-
Trondheim
Advokatfirmaet Lag, Dronningens gate 7, 7011 Trondheim Vis kart
Foredragsholder er Jon Oppedal Vale
5 800,-
Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Tor Anthon Christiansen
5 800,-

Dagskurs

Dagskurset gir en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med vekt på de viktigste problemområdene.

Følgende temaer er sentrale:

  • Når skal NS 8407 brukes?
  • Rådgiving og prosjektering
  • Risikoforhold
  • Endringer
  • Forsinkelse
  • Mangler

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8407, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som bruker standarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Forelesere

Tor Andre Ulsted

Tor Andre er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

Tor Anthon Christiansen

Tor Anthon er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Eirik Birkelund

Eirik er partner og advokat i SANDS. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online.

Jon Oppedal Vale

Jon Oppedal Vale er advokat, partner og daglig leder i Advokatfirmaet LAG i Trondheim. Han har solid erfaring med å bistå byggherrer, entreprenører og rådgivere i entrepriserettslige spørsmål. Han rådgir i alle faser av byggeprosessen, fra kontraktsforhandlinger og løpende rådgivning ved prosjektgjennomføringen, til sluttoppgjør og tvisteløsning. Jon er fast foreleser på Standard Online sine kurs innen standard/ entreprisekontrakter utarbeidet av Standard Norge, i Midt-Norge.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 8407?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs