Courses

Kurs i NS 8407 Totalentreprise

Kurset gir grundig innføring i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger.

Digitalt kurs
Zoom
Foredragsholder er Tor André Ulsted
5 990,-
Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Tor Anthon Christiansen
5 990,-
Bergen
Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen 9, 5258 Bergen Vis kart
Foredragsholder er Tor André Ulsted
5 990,-

Dagskurs

Dagskurset gir en gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med vekt på de viktigste problemområdene.

Følgende temaer er sentrale:

  • Når skal NS 8407 brukes?
  • Rådgiving og prosjektering
  • Risikoforhold
  • Endringer
  • Forsinkelse
  • Mangler

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8407, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som bruker standarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private og offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører eller har annen bakgrunn.

Forelesere

Tor Andre Ulsted

Tor Andre er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

Tor Anthon Christiansen

Tor Anthon er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Eirik Birkelund

Eirik er partner og advokat i SANDS. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online.

Jon Oppedal Vale

Jon Oppedal Vale er advokat, partner og daglig leder i Advokatfirmaet LAG i Trondheim. Han har solid erfaring med å bistå byggherrer, entreprenører og rådgivere i entrepriserettslige spørsmål. Han rådgir i alle faser av byggeprosessen, fra kontraktsforhandlinger og løpende rådgivning ved prosjektgjennomføringen, til sluttoppgjør og tvisteløsning. Jon er fast foreleser på Standard Online sine kurs innen standard/ entreprisekontrakter utarbeidet av Standard Norge, i Midt-Norge.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Vi har også todagers kurs

Les mer om todagers kurs i NS 8407

Bedriftstilpasset kurs i NS 8407?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud