Courses

Kurs i NS 3935 og NS 6450 ITB

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, god fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Ved å benytte NS 3935 og NS 6450 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser og forsinkelser reduseres betraktelig.

Digitalt kurs
Zoom
Foredragsholder er Espen Krossli
5 990,-

Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi – fagdisipliner som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasene. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset fokuserer på fasene prosjektering og bygging, testing og prøvedrift, men vil også omhandle litt om drift "de neste 40 år". Det er avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Litt om bruken av norske standarder
 • Litt om hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkes/formålsbygninger
 • Forventninger til aktørene – organisering - hvem gjør hva – når
 • Terminologi - definisjoner
 • ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator – hva er forskjellene
 • Steg og milepæler
 • Partenes plikter og oppgaver
 • Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner - hva må beskrives og kontrolleres
 • Tester og idriftsetting
 • Litt om å gjøre avtaler, om innflytting vs overtagelse og om innsigelser
 • Gjennomgang av bestemmelsene i NS 3935 og NS 6450
 • Litt om NS 6460, drift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • Gruppearbeid og diskusjoner


Bruk av NS 3935 og NS 6450 skal gi merverdi for byggherre, men også for leverandører/entreprenører i hele bygningens bygge- og levetid. Dette oppnås gjennom systematisk jobbing slik at mangler, gjentagelser og endringer unngås. Deltagernes bidrag skal føre til at det blir "Riktig med en gang".

Mål for kurset

Etter kurset skal du ha god kjennskap til hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter, om hvilke oppgaver som må gjennomføres for å oppnå resultater som blir Riktig med en gang samt hvem som skal utføre disse.

Målgruppe

Kurset passer for rådgivere, prosjektledere, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter og prosjektering, gjennomføring/installasjon og testing, ibruktagelse, overtagelse og drift innenfor områder som automatisering, elektroteknikk, VVS, IKT.

Forelesere

Espen Krossli

Espen Krossli har bred og tverrfaglig bakgrunn fra VVS-bransjen, som håndverker, rådgiver (RIV), teknisk entreprenør og byggherre. Han er i dag daglig leder og senior prosjektleder hos Viam AS.

Arvid Skjold

Arvid Skjold er utdannet siv.ing innen industriell elektronikk. Han har over 20 års erfaring innen byggautomasjon og tidligere industriautomasjon. Han har deltatt i utvikling av NS 3935 som medlem av Integra, i tillegg til deltagelse i komiteene for utvikling av NS 6450 og 3420 YB. Arvid er i dag fagansvarlig i GK Norge, divisjon byggautomasjon.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Vi har også kurs i relaterte standarder.

Les mer om kurs i NS 6450 og 6460

Les mer om kurs i NS 3935

Bedriftstilpasset kurs i NS 3935 og NS 6450 ITB?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

25 % sommerrabatt på alle kurs

Melder du deg på et eller flere av våre kurs innen 31. juli får du 25 % rabatt på kursavgiften med kampanjekoden sommer24. Rabatten gjelder også for bedriftsinterne kurs ved bestilling innen 31. juli.

Se vårt store kurstilbud