Forsiden

Vi utvikler, publiserer og forvalter standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Vi er Norges medlem i ISO og CEN og utgiver av Norsk Standard.

Kronikk: EØS-avtalen verdt en feiring

EØS-avtalen er 30 år i år. Det er verdt en feiring! Selv om avtalen vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet, er den avgjørende for norske bedrifters markedsadgang og norske forbrukeres rettigheter og trygghet. Vi i Standard Norge bidrar i arbeidet med å skape like spilleregler og rammevilkår for alle i det indre marked, skriver Ingvild N. Stub og Jacob Mehus i Standard Norge.

Se alle nyheter

Lansering av de første ISO-standardene for sirkulær økonomi

Standardene kan hjelpe alle typer virksomheter med å jobbe mer sirkulært. Vi inviterer til lansering 18. juni.

Les mer og meld deg på

Utvalgte fagområder

Tilgang til standarder

Arrangementer