Forsiden

Vi utvikler, publiserer og forvalter standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Vi er Norges medlem i ISO og CEN og utgiver av Norsk Standard.

Metoder for risikovurdering – nå på norsk

NS-IEC 31010 er nå tilgjengelig på norsk og gir veiledning om valg og bruk av metoder for vurdering av risiko. Den supplerer den internasjonale standarden for risikostyring, NS-ISO 31000.

Se alle nyheter

Utvalgte fagområder

Lansering av de første ISO-standardene for sirkulær økonomi

Standardene kan hjelpe alle typer virksomheter med å jobbe mer sirkulært. Vi inviterer til lansering 18. juni.

Les mer og meld deg på

Tilgang til standarder

Arrangementer