Delta i standardisering

Standarder utvikles av bredt sammensatte komiteer. Rundt 2700 personer er engasjert i Standard Norges komiteer.

Mennesker sitter i møte Stefan, Marthe og Javad
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

En stor nordisk undersøkelse fra 2018 der 1179 selskaper deltok, viser at de tre viktigste fordelene med å delta i standardisering er:

  • Mulighet til å påvirke standarder på sektornivå (82 prosent)
  • Nettverksbygging med andre eksperter (75 prosent)
  • Forutse endringer i en tidlig fase (73 prosent)

Hvorfor skal du delta?

Som aktiv deltaker i standardiseringsarbeidet har du det beste utgangspunktet for å få informasjon og å påvirke innholdet i standarder som har betydning for din virksomhet.

Deltakerne har mulighet til å være med på å påvirke rammebetingelsene, og egne løsninger kan introduseres europeisk og globalt for kanskje å bli en del av en kommende standard. De som deltar, vil skaffe seg kunnskap om tekniske løsninger på et tidlig tidspunkt. For en virksomhet kan det også være kompetanseoppbyggende å delta i internasjonalt arbeid og på den måten å skaffe seg internasjonale kontakter og bli kjent i markedet.

Representativ deltakelse

Det er viktig å få en så bred deltakelse som mulig når et standardiseringsprosjekt skal startes opp. Flest mulig ulike parter som kan ha nytte av en standard, skal kunne delta i arbeidet. Det er også viktig å få med "riktig" representasjon i arbeidet.

Ekstra betydningsfullt blir det i europeiske og globale prosjekter der det kanskje er mange aktører som melder sin interesse, og det må gjøres et kvalitativt utvalg av hvem som skal delta. Da det ble startet opp arbeid for å lage en standard for bindinger til langrennsski, var det for eksempel viktig at Norge var representert i arbeidet fordi vi er en ledende nasjon på området. En del prosjekter har oppnådd begrenset suksess og oppslutning, fordi sentrale aktører som har den nødvendige ekspertisen og kompetansen på området, av ulike grunner ikke har deltatt i arbeidet.

Deltakelse i standardiseringsarbeid må i utgangspunktet dekkes av den enkelte deltaker, dvs. den bedriften eller organisasjonen vedkommende deltar på vegne av.

Møt noen av våre komitéledere

Kurs i standardisering

Kan du tenke deg å delta i utviklingen av standarder? Vi tilbyr kurs som gir grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

Les mer og meld deg på