– Neste år er avgjørende for å sikre norske interesser

Odd Arne Sætervik, komitéleder i SN/K 586 for kunstig intelligens, understreker at de neste 12-18 månedene er kritiske for å sikre at norske interesser blir best mulig ivaretatt i de europeiske kunstig intelligens-standardene.

Portrettbilde av Odd Arne Sætervik
Foto: Standard Norge

Odd Arne Sætervik arbeider til daglig som seniorrådgiver og virksomhetsarkitekt i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Nå har han i tillegg tatt på seg rollen som komitéleder for den norske speilkomiteen for kunstig intelligens.

Sterk interesse for kunstig intelligens

Sæterviks KI-interesse skjøt fart i 2019, da han skrev masteroppgave i teknologiledelse om adopsjon av KI i offentlig sektor.

– Jeg har en stor faglig nysgjerrighet, spesielt for kunstig intelligens som general purpose tech (GPT). Man har på langt nær avdekket alle bruksområdene, men vi kan med stor sikkerhet anta at teknologien etter hvert blir brukt i de fleste sammenhenger. Da er det veldig spennende å kunne sitte tett på utviklingen, smiler Sætervik.

Sætervik har jobbet med utvikling og forvaltning av offentlige digitale systemer og løsninger i over 20 år. Her har han observert et solid arbeid med å ivareta digitaliserings-håndverket nasjonalt. Arbeidet har blant annet resultert i at Norge scorer godt på internasjonale målinger for digital modenhet (f.eks. DESI).

Samtidig har komitélederen de siste årene opplevd en stor oppskalering av europeisk digitaliseringspolitikk. Han påpeker at EU bringer en omfattende «digitaliseringspakke» bestående av nye reguleringer, mye standardisering, gode løsninger og sterk finansiering som skal støtte den digitale utviklingen. Sætervik mener at dette vil påvirke oss som EØS land, og at det da er spesielt viktig å delta i standardiseringen for å sørge for at norske interesser ivaretas. Samtidig ser han personlig verdi i å sitte tett på utviklingen.

– I standardiseringsarbeidet får jeg utforske KI som er så stort og nytt fenomen i samfunnet. Standardiseringen gir oss muligheten til å finne ut hvordan samfunnet på best mulig måte skal tilnærme seg KI i praksis. Dette er veldig interessant å få med seg innenfra.

Internasjonalt samarbeid

Gjennom deltakelse på de internasjonale møtene, har komitélederen merket seg den betydelige størrelsen på delegasjonene fra land som rent teknisk leder vei i KI-utviklingen. For mange kan dette oppfattes som bekymringsverdig, men Sætervik mener det også har en positiv side.

– Den betydelige størrelsen på disse delegasjonene illustrerer egentlig viktigheten av standardisering blant dem som kjenner utfordringene best. På et teknologisk felt med stor bevegelse, og sterke sær-interesser, er det fornøyelig å kunne observere den gode tonen, og det aktive internasjonale samarbeidet i en ellers urolig verden. 

Standardene på området forventes å få en avgjørende rolle i å fremme samfunnsnytten av kunstig intelligens. Sætervik konkretiserer at de skal legge til rette for etisk og trygg utvikling av AI-teknologier, øke tillit til teknologiene, og bidra til å skape et globalt rammeverk for samarbeid og innovasjon.

– Utformingen av standardenes innretning og sentrale innhold vil skje i løpet av de neste 12-18 månedene. Derfor er det viktig at vi fra norsk side kjenner vår besøkelsestid og deltar mens “kampen” pågår.

Les mer om standarder for kunstig intelligens

Logoen til Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet

Digdirs rolle er å trekke utviklingen i den retningen som tjener fellesskapet best. Digdir skal sørge for at Norge håndterer utfordringene digitalisering kan medføre, for eksempel innen informasjonssikkerhet og personvern.

Les mer her:  Digitaliseringsdirektoratet

Mennesker sitter i møte Stefan, Marthe og Javad

Vil du påvirke standardene?

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene?
Les mer om hvordan du kan påvirke