Standardisering for personvern, informasjons- og cybersikkerhet i Norge

Cyberangrep er en stadig økende trussel for svært mange virksomheter, både private og offentlige. Standard Norge jobber for å sikre at flere viktige standarder blir tilgjengelig og kan sikre bedre ledelse for å håndtere cyberrisikoen. Camilla Olsen fra Sopra Steria er leder av den norske standardiseringskomiteen for dette arbeidet.

Programmerer ved pc skriver binær kode
Camilla Olsen har over 20 års erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid i både offentlig og privat sektor. Hun har bl.a. jobbet med sikkerhetskultur, risikostyring og -vurderinger, utarbeidelse og implementering av styrende dokumenter og som sikkerhetsrådgiver i store prosjekter og programmer.  
 

Forankring mot internasjonale standarder

Camilla, Head of Information Security, Business consulting, i Sopra Steria, er tett på mange av dagens cyberutfordringer og kjenner godt til mange av de internasjonale standardene som standardiseringskomiteen jobber med. Hun har jobbet mye med ISO 27000-serien, personvernloven, IKT-forskriften og sikkerhetsloven.
 
- Det blir svært viktig å være med å følge opp arbeidet [i komiteen], noe som vil bidra til å prioritere de viktigste standardene for norske virksomheter. Det er viktig at vi kjenner vår besøkelsestid og bidrar til å sikre nasjonal påvirkning av de internasjonale standardene som er relevante for Norge, sier Camilla Olsen.
 
- Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern er viktigere enn noen gang for private og offentlige aktører, og internasjonale standarder står sentralt i å bygge en plattform for et mer robust digitalt samfunn, sier adm. direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.
 

Mer informasjon

Du kan lese mer om ISO/IEC 27000-serien, IT-sikkerhet og personvern her:
IT-sikkerhet og personvern