– Mange vil så mye, men gjør for lite

– Mange virksomheter markerer høytider og merkedager i sosiale medier, men det som skjer daglig på arbeidsplassen er ofte en helt annen historie. Det mener Manav Rihel Kumar som er internasjonal convenor for ISO TC309 for mangfoldsledelse.

Portrettbilde av Manav Rihel Kumar
Foto: Seema

Med en bakgrunn innenfor blant annet virksomhetsstyring, lederutvikling og rekruttering fra forsvaret, har Kumar truffet blink på sin nåværende stilling som daglig leder i Seema. 

Seema jobber med leder- og organisasjonsutvikling fra et mangfoldsperspektiv, og tilbyr kurs og kompetanseheving til virksomheter som ønsker å knytte mangfold til verdiskaping. Siden 2016 har Kumar deltatt i standardiseringsarbeidet med mangfoldsledelse. Dette arbeidet danner nå grunnlaget for en internasjonal standard på området. 

Felles rammeverk

De siste årene har Kumar bitt seg merke i at mangfoldsfeltet har fått mye oppmerksomhet, både på godt og vondt. 

– For å lykkes med mangfold kreves det at organisasjoner jobber systematisk for å utjevne skjevheter, inkludere ulikheter og benytte forskjeller for å nå virksomhetsmål. Dette er krevende, og svært få virksomheter lykkes med dette i dag. 

Kumar opplever derimot at mange ønsker å jobbe med mangfold, men at de trenger gode retningslinjer for å kunne vurdere arbeidet de gjør.  

– Markedet etterspør en felles og pålitelig måte å vurdere mangfoldsarbeid. En standard vil gjøre det lettere å stille krav til dette, som det allerede har gjort for blant annet kvalitetsledelse og IT-sikkerhet.

Flytter grenser 

– Ettersom Seema har som mål å flytte grenser, er det en selvfølge at vi deltar i standardiseringen for å påvirke den internasjonale utviklingen av feltet, konstaterer convenoren. 

Å være convenor i det internasjonale standardiseringsarbeidet har vært givende arbeid, og Kumar ser på det som en unik mulighet til å påvirke feltet globalt. 

– Dette er en "once-in-a-lifetime" mulighet. Komiteen består av representanter fra mange land som spenner fra Japan til Argentina. Alle bringer unike perspektiv på mangfoldsledelse, så kunsten blir å utvikle et rammeverk som er relevant, forpliktende og konkret på tvers av landegrenser. Jeg forventer at det kommer til å bli utrolig lærerikt og utfordrende, sier han entusiastisk.  

Komiteen arbeider nå med et førsteutkast til en standard som oppfyller de tekniske kravene for ISOs ledelsessystemer. Utkastet skal være klart allerede i november, og Kumar er spesielt spent på innspillene som kommer i første runde. De vil gi en pekepinn på hvor mye arbeid som kreves for å oppnå konsensus i det videre arbeidet.  

Kumar inviterer også til deltakelse i den norske speilkomiteen, da dette gir verdifull innsikt i internasjonalt standardiseringsarbeid, men også verdifull læring rundt mangfoldsarbeid i egen organisasjon.   

– Mangfoldsfeltet trenger standardisering for å hente ut potensialet som finnes i samfunnet og den enkelte virksomhet. Det er sunt at markedet prøver ulike framgangsmåter, både for å høste erfaringer og for å finne beste praksis, men på et tidspunkt oppstår det et behov for standardisering. Standardisering skaper forutsigbarhet for alle parter, og er en ypperlig måte å samle alle erfaringer inn i et rammeverk som er tilgjengelig for flere.