– Standarder tetter hull i regelverket

Norske eksperter på karbonfangst og -lagring (CCS) spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder. – CCS er avgjørende for å nå klimamålene, og standarder er avgjørende for at CCS skal fungere, sier nyvalgt komitéleder Ingvild Ombudstvedt.

Ingvild Ombudstvedt, komitéleder for karbonfangst og -lagring
Foto: IOM Law
– Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CCS er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Standarder gir en forutsigbarhet i verdikjeden og reduserer kostnadsnivået for en ellers kostnadskrevende industri, sier Ingvild Ombudstvedt, komitéleder for CCS. 
 
Hun peker også på at standarder spiller en viktig rolle knyttet til regelverket for en relativt fersk industri som karbonfangst- og lagring.
 
– I land som Norge, med et allerede omfattende regelverk, tetter standarder hull i regelverket. Land som mangler regelverk for denne næringen, kan bygge regelverk for CCS rundt standardene. Det er også mye informasjon i de tekniske rapportene fra ISO som kan bidra til utvikling av både regelverk og verdikjeder, sier hun.
 

Lang erfaring

Ombudstvedt er økonom og advokat, og har jobbet med karbonfangst og -lagring siden hun begynte som advokatfullmektig for over ti år siden. Siden 2017 har hun drevet sitt eget firma, IOM Law, som fokuserer fullt på CCS og andre aktiviteter knyttet til fjerning og bruk av CO2.
 
Hun har vært involvert i utviklingen av standarder siden hun i 2014 ble med i Standard Norges komité for CO2-fangst og -lagring (SN/K 544). I 2022 overtok hun ledervervet etter Niels Peter Christensen fra CCS Consult, som var leder siden opprettelsen i 2011.

Komiteen følger internasjonal standardisering innenfor CO2-fangst, -transport og -lagring i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 265.
 

Karbontransport på skip

Den norske komiteen har bidratt til utvikling av en rekke standarder for hele CCS-verdikjeden. Disse standardene har blant annet vært benyttet i den norske CCS-satsingen i Langskip-prosjektet, og refereres til i norsk CCS-regelverk.
 
– Det neste store prosjektet er CO2-transport på skip, hvor standarder er etterspurt av industrien. ISO har satt i gang en prosess for å opprette en egen arbeidsgruppe under ISO/TC265 for dette arbeidet. Arbeidsgruppen får norsk ledelse og den norske komiteen vår vil bidra i stor grad inn i denne arbeidsgruppen, sier Ombudstvedt.
 
Standardiseringsarbeidet er støttet av Gassnova gjennom CLIMIT-Demo.


Mer informasjon

Du kan finne mer informasjon om fagområdet Karbonfangst og -lagring her:
CO2-fangst og -lagring (CCS)