Tjenestenivå for abonnement

Vi tilbyr et utvalg forskjellige abonnement, hvor du som kunde kan velge det som passer deg best.

Tilpasset deres behov

Siden det er store forskjeller mellom bedrifter og organisasjoner for hvordan man bruker standarder, og ønsker å utnytte innholdet i standarder, så tilbyr vi flere abonnement med forskjellige tjenestenivå i vår løsning. 

Kunder som har et aktivt abonnement inngått før medio september 2023 har blitt plassert i nye abonnement etter ny modell og blitt informeret om dette på epost til administrator. 

Sammenlign abonnement

Våre tjenestenivå
  Student Undervisning Basic Plus Pro Software Global
Lese online x x x x x x x
Utskrift     x x x x x
Offline       x x x  
Multispråk       x x x  
Tilbaketrukne       x x x  
Klipp&Lim         x x  
Software           x  

Mer om tjenestene som inngår i abonnementene

Lese online

Les innholdet i standarden i vårt lesevindu Standards Viewer. 

Utskrift

Tilgang til å skrive ut produkter i abonnementet.

Offline

Mulighet for å laste ned en standard slik at man har den tilgjengelig når man ikke er på nett. 

Multispråk

Tilgang til alle språk som er tilgjengelig for et produkt.

Tilbaketrukne

Behold tilgang til tilbaketrukne produkter i ditt abonnement når disse blir erstattet med nye oppdaterte utgaver. 

Klipp&Lim

Rettighet og mulighet til å kunne klippe og lime tekst fra standardene våre og inn til deres egne systemer.

Software

Tilgang til å kunne benytte standardinnhold i programvare.

 

Undervisningsabonnement

For mer informasjon om abonnement for undervisningsinsitusjoner og studenter se våre sider for skoler og studenter.

Global

Gjelder for standarder fra utenlandske leverandører.